Archív vnitřních norem

Upozornění: soubory, nabízené zde ke stažení, lze z důvodů použitého šifrování otevřít pouze některou z vyšších verzí software Adobe Reader/Acrobat nebo kompatibilního software pro čtení PDF souborů. Odkaz na stažení Adobe Reader naleznete v dolní části této stránky.

Archív vnitřních norem FMK

Vnitřní normy, které pozbyly platnosti nebo byly nahrazeny jinými vnitřními normami (v případě, že není uvedena nahrazující vnitřní norma, měla vnitřní norma omezenou časovou platnost a byla poté automaticky zrušena). Aktuálně platné vnitřní normy FMK naleznete zde.

Rozhodnutí děkana

2016
RD2016.07 Ukončení studia studentů posledních ročníků bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v akademickém roce 2016/2017
RD2016.06 Pravidla pro stanovení osobního příplatku a odměn zaměstnanců FMK – nahrazeno Rozhodnutím děkana RD2017.05
RD2016.05 Promoce FMK 2016
RD2016.04 Předběžné zápisy pro akademický rok 2016/2017 a zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2016/2017
RD2016.03 Zápisy do 1. ročníků pro akademický rok 2016/2017
 
RD2016.02 Dodatek č. 1 k Rozhodnutí děkanky RD2016.01 Státní závěrečné zkoušky na FMK
RD2016.01 Státní závěrečné zkoušky na FMK
2015
RD2015.08 Uznání části studia nebo jednotlivých zápočtů a zkoušek absolventům celoživotního vzdělávání v bakalářském studijním programu, akademický rok 2016/2017 – nahrazeno Rozhodnutím děkana RD2016.08
RD2015.07 Ukončení studia studentů posledních ročníků bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v akademickém roce 2015/2016
RD2015.06 Pravidla pro stanovení osobního příplatku a odměn zaměstnanců FMK – nahrazeno Rozhodnutím děkana RD2016.06
RD2015.05 Promoce FMK 2015
RD2015.04 Předběžné zápisy pro akademický rok 2015/2016 a zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2015/2016
RD2015.03 Zápisy do 1. ročníků pro akademický rok 2015/2016
RD2015.01 Státní závěrečné zkoušky na FMK
2014
RD2014.05 Ukončení studia studentů posledních ročníků bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v akademickém roce 2014/2015
RD2014.04 Pravidla pro stanovení osobního příplatku a odměn zaměstnanců FMK – nahrazeno Rozhodnutím děkanky RD2015.06
RD2014.03 Promoce FMK 2014
RD2014.02 Předběžné zápisy pro akademický rok 2014/2015 a zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2014/2015
RD2014.01 Zápisy do 1. ročníků pro akademický rok 2014/2015
2013
RD2013.01 Pravidla pro stanovení osobního příplatku zaměstnanců FMK – nahrazeno Rozhodnutím děkanky RD2014.04
2012
RD2012.01 Pravidla pro stanovení osobního příplatku zaměstnanců FMK – nahrazeno Rozhodnutím děkanky RD2013.01
2011
RD2011.01  Pravidla pro stanovení osobního příplatku zaměstnanců FMK – nahrazeno Rozhodnutím děkanky RD2012.01
2010
RD2010.01  Pravidla pro stanovení osobního příplatku zaměstnanců FMK – nahrazeno Rozhodnutím děkanky RD2011.01
2009
RD2009.02  Jmenování do funkcí v poradních sborech a pracovních skupinách
RD2009.01  Poradní sbory děkana
2007
RD2007.01  Poradní sbory děkana
2006
RD2006.11  Jmenování do funkcí
2005
RD2005.10  Rozhodnutí děkana č. 2/2005
RD2005.06  Zahájení předběžného zápisu pro akademický rok 2005/06

Směrnice děkana

2017
SD2017.07 Organizační řád Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně – nahrazeno Směrnicí děkanky SD2017.11
SD2017.02 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro doktorský studijní program P8206 Výtvarná umění, studijní obor 8206V102 Multimédia a design, forma studia prezenční i kombinovaná, pro akademický rok 2017/2018
SD2017.01 Directive for a Publicly Announced Admission Procedure for the Doctoral Study Programme P8206 Visual Arts, Course 8206V102 Multimedia and Design, Full-time and Part-time Type of Study, Academic Year 2017/2018, Taught in the English Language
2016
SD2016.13 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206T037 Marketingové komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2017/2018
SD2016.12 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206T037 Marketingové komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2017/2018
SD2016.11 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Výtvarná umění, 8206T102 obor Multimédia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie) a pro navazující magisterský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby, 8204T002 obor Animovaná tvorba, 8204T038 obor Audiovizuální tvorba (specializace: Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba), 8204T024 obor Produkce, forma studia prezenční, akademický rok 2017/2018
SD2016.10 Directive for a Publicly Announced Admission Procedure for the Master‘s Degree Study Programme Media and Communication Studies, Course 8206T037 Marketing Communications, Full-time Study, Academic Year 2017/2018, Taught in the English Language
SD2016.08 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2017/2018
SD2016.07 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2017/2018
SD2016.06 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Výtvarná umění, 8206R102 obor Multimédia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie) a pro bakalářský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby, 8204R002 obor Animovaná tvorba, 8204R038 obor Audiovizuální tvorba (specializace: Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Zvuková skladba) a 8204R024 obor Produkce, forma studia prezenční, akademický rok 2017/2018
SD2016.03 Directive for a Publicly Announced Admission Procedure for the Master‘s Degree Study Programme Media and Communication Studies, Course 8206T037 Marketing Communications, Full-time Study, Academic Year 2016/2017, Taught in the English Language
SD2016.02 Directive for a Publicly Announced Admission Procedure for the Doctoral Study Programme P 8206 Visual Arts, Course 8206V102 Multimedia and Design, Full-time and Part-time Type of Study, Academic Year 2016/2017, Taught in the English Language
SD2016.01 Úhrady za administrativně správní úkony související s vydáváním dokladů – nahrazeno Směrnicí děkanky SD2016.09
2015
SD2015.12 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro doktorský studijní program P8206 Výtvarná umění, studijní obor 8206V102 Multimédia a design, forma studia prezenční i kombinovaná, pro akademický rok 2016/2017
SD2015.11 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206T037 Marketingové komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2016/2017
SD2015.10 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206T037 Marketingové komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2016/2017
SD2015.09 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Výtvarná umění, 8206T102 obor Multimédia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie) a pro navazující magisterský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby, 8204T002 obor Animovaná tvorba, 8204T038 obor Audiovizuální tvorba (specializace: Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba), 8204T024 obor Produkce, forma studia prezenční, akademický rok 2016/2017
SD2015.08 Směrnice děkanky doplňující Studijní a zkušební řád UTB – nahrazeno Směrnicí děkanky SD2016.04
SD2015.07 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2016/2017
SD2015.06 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2016/2017
SD2015.05 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Výtvarná umění, 8206R102 obor Multimédia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie) a pro bakalářský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby, 8204R002 obor Animovaná tvorba, 8204R038 obor Audiovizuální tvorba (specializace: Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Zvuková skladba) a 8204R024 obor Produkce, forma studia prezenční, akademický rok 2016/2017
SD2015.04 Directive for a Publicly Announced Admission Procedure for the Doctoral Study Programme P 8206 Visual Arts, Course 8206V102 Multimedia and Design, Full-time and Part-time Type of Study, Academic Year 2015/2016, Taught in the English Language
SD2015.03  Rada studijních programů – nahrazeno Směrnicí děkanky SD2017.10
SD2015.02 Směrnice děkanky doplňující Studijní a zkušební řád UTB – nahrazeno směrnicí děkana SD2015.08
2014
SD2014.15 Directive for a Publicly Announced Admission Procedure for the Master‘s Degree Study Programme Media and Communication Studies, Course 8206T037 Marketing Communications, Full-time Study, Academic Year 2015/2016, Taught in the English Language
SD2014.14 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro doktorský studijní program P8206 Výtvarná umění, studijní obor 8206V102 Multimédia a design, forma studia prezenční i kombinovaná, pro akademický rok 2015/2016
SD2014.13 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206T037 Marketingové komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2015/2016
SD2014.12 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206T037 Marketingové komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2015/2016
SD2014.11 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Výtvarná umění, 8206T102 obor Multimedia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie, 3D design) a pro navazující magisterský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby, 8204T002 obor Animovaná tvorba, 8204T038 obor Audiovizuální tvorba (specializace: Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba), 8204T024 obor Produkce, forma studia prezenční, akademický rok 2015/2016
SD2014.10 Jednací řád komisí pro státní závěrečné zkoušky – nahrazeno Směrnicí děkanky SD2016.05
 
SD2014.09 Směrnice děkanky doplňující Studijní a zkušební řád UTB – nahrazeno Směrnicí děkanky SD2015.02
SD2014.08 Směrnice děkanky doplňující Stipendijní řád UTB – nahrazeno Směrnicí děkana SD2017.08
SD2014.07 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2015/2016
SD2014.06 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2015/2016
SD2014.05 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Výtvarná umění, 8206R102 obor Multimédia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie, 3D design) a pro bakalářský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby, 8204R002 obor Animovaná tvorba, 8204R038 obor Audiovizuální tvorba (specializace: Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Zvuková skladba) a 8204R024 obor Produkce forma studia prezenční, akademický rok 2015/2016
SD2014.04 Finanční ohodnocení zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a finanční ohodnocení akademických pracovníků za vedení a oponování závěrečných prací – nahrazeno Směrnicí děkanay SD2017.09
SD2014.01 Státní závěrečné zkoušky na FMK
2013
SD2013.22 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro doktorský studijní program P8206 Výtvarná umění, studijní obor 8206V102 Multimédia a design, forma studia prezenční i kombinovaná, pro akademický rok 2014/2015
SD2013.21 Directive for a Publicly Announced Admission Procedure for the Doctoral Study Programme P 8206 Visual Arts, Course 8206V102 Multimedia and Design, Full-time and Part-time Type of Study, Academic Year 2014/2015, Taught in the English Language
SD2013.20 Directive for a Publicly Announced Admission Procedure for the Master‘s Degree Study Programme Media and Communication Studies, Course 8206T037 Marketing Communications, Full-time Study, Academic Year 2014/2015, Taught in the English Language
SD2013.19 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206T037 Marketingové komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2014/2015
SD2013.18 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206T037 Marketingové komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2014/2015
SD2013.17 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Výtvarná umění, 8206T102 obor Multimedia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Grafický design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie, 3D design, Vizuální komunikace) a pro navazující magisterský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby, 8204T002 obor Animovaná tvorba, 8204T024 obor Produkce, 8204T038 obor Audiovizuální tvorba (se specializacemi: Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Zvuková skladba), forma studia prezenční, akademický rok 2014/2015
SD2013.16 Ukončení studia studentů posledních ročníků bakalářských a magisterských studijních programů v akademickém roce 2013/2014
SD2013.15 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2014/2015
SD2013.14 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2014/2015
SD2013.12 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Výtvarná umění, 8206R102 obor Multimedia a design (s ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Grafický design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie, Vizuální komunikace, 3D design) a pro bakalářský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby, 8204R002 obor Animovaná tvorba, 8204R024 obor Produkce a 8204R038 obor Audiovizuální tvorba (se specializacemi: Režie a scenáristika, Kamera, Střihová skladba, Zvuková skladba), forma studia prezenční, akademický rok 2014/2015
SD2013.11 Promoce FMK 2013
SD2013.10 Odměňování akademických pracovníků a zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr za vedení a oponování závěrečných prací doktorského studia a členství v komisích – nahrazeno Směrnicí děkana SD2014.04
SD2013.09 Organizační řád Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Batí ve Zlíně – nahrazeno směrnicí děkana SD2017.07
SD2013.08 Zápisy do 1. ročníků pro akademický rok 2013/2014
SD2013.07 Předběžné zápisy pro akademický rok 2013/2014 a zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2013/2014
SD2013.06 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Výtvarná umění, obor 8206T102 Multimedia a design (ateliéry: Animovaná tvorba, Audiovize, Design obuvi, Design oděvu, Grafický design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie), forma studia kombinovaná, akademický rok 2013/2014
SD2013.04 Státní závěrečné zkoušky na FMK
SD2013.03 Directive for a Publicly Announced Admission Procedure for the Doctoral Study Programme P 8206 Visual Arts, Course 8206V102 Multimedia and Design, Full-time and Part-time Type of Study, Academic Year 2013/2014, Taught in the English Language
SD2013.02 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro doktorský studijní program P8206 Výtvarná umění, studijní obor 8206V102 Multimedia a design, forma studia prezenční i kombinovaná, pro akademický rok 2013/2014
SD2013.01 Directive for a Publicly Announced Admission Procedure for the Master's Degree Study Programme Media and Communication Studies, Course 8206T037 Marketing Communications, Full-time Study, Academic Year 2013/2014, Taught in the English Language
2012
SD2012.15 Směrnice děkanky doplňující směrnici rektora pro hodnocení pedagogických a tvůrčích aktivit UTB – nahrazeno směrnicí děkana SD2014.03
SD2012.13 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206T037 Marketingové komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2013/2014
SD2012.12 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206T037 Marketingové komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2013/2014
SD2012.11 Ukončení studia posluchačů posledních ročníků bakalářských a magisterských studijních programů v akad. roce 2012/2013
SD2012.10 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2013/2014
SD2012.09 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2013/2014
SD2012.08 Promoce FMK 2012
SD2012.07 Rozvržení pracovní doby zaměstnanců FMK – nahrazeno Směrnicí děkanky SD2014.02
SD2012.06 Směrnice děkanky doplňující Stipendijní řád UTB
 
SD2012.05 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Výtvarná umění, 8206R102 obor Multimedia a design (s ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Grafický design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie, 3D design, Vizuální komunikace) a pro bakalářský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby, 8204R002 obor Animovaná tvorba, 8204R024 obor Produkce a 8204R038 obor Audiovizuální tvorba (se specializacemi: Režie a scenáristika, Kamera, Střih a zvuk), forma studia prezenční, akademický rok 2013/2014
SD2012.04 Studijní plány studijních programů, uskutečňovaných Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v akademickém roce 2012/2013
SD2012.03 Promoce FMK 2012
V2012.04   Zápisy do 1. ročníků v akad. roce 2012/2013 – viz Rozhodnutí děkanky RD2012.02
V2012.03   Předběžné zápisy pro akad. rok 2012/2013 a zápisy do vyšších ročníků pro akad. rok 2012/2013 – viz Rozhodnutí děkanky RD2012.02
V2012.02  Státní závěrečné zkoušky na FMK – viz Rozhodnutí děkanky RD2012.02
V2012.01   Ukončení studia posluchačů posledních ročníků bakalářských a magisterských studijních programů v akad. roce 2011/2012 – viz Rozhodnutí děkanky RD2012.02
SD2012.02 Směrnice k přijímacímu řízení na vlastní žádost uchazeče – nahrazeno Směrnicí děkanky SD2015.01
SD2012.01 Directive for a Publicly Announced Admission Procedure for the Doctoral Study Programme P 8206 Visual Arts, Course 8206V102 Multimedia and Design, Full-time and Part-time Type of Study, Academic Year 2012/2013, Taught in the English Language
2011
SD2011.21 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro doktorský studijní program Výtvarná umění P 8206 studijní obor Multimedia a design 8206V102, forma studia prezenční i kombinovaná pro akademický rok 2012/2013
SD2011.20  Rada studijních programů – nahrazeno Směrnicí děkanky SD2015.03
SD2011.19 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206T037 Marketingové komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2012/2013
SD2011.18 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206T037 Marketingové komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2012/2013
SD2011.17 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Výtvarná umění, obor 8206T102 Multimedia a design (ateliéry: Animovaná tvorba, Audiovize, Design obuvi, Design oděvu, Grafický design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie), forma studia kombinovaná, akademický rok 2012/2013
SD2011.16 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Výtvarná umění, 8206T102 obor Multimedia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Grafický design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie, 3D design, Vizuální komunikace) a pro navazující magisterský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby, 8203T080 obor Režie a scenáristika, 8204T043 obor Střih a zvuk, 8204T019 obor Kamera, 8204T024 obor Produkce, 8204T002 obor Animovaná tvorba, forma studia prezenční, akademický rok 2012/2013
SD2011.15 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2012/2013
SD2011.14 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2012/2013
SD2011.13  Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Výtvarná umění, obor 8206R102 Multimedia a design (ateliéry: Animovaná tvorba, Audiovize, Design obuvi, Design oděvu, Grafický design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie), forma studia kombinovaná, akademický rok 2012/2013
SD2011.12  Směrnice děkanky doplňující Studijní a zkušební řád UTB – nahrazeno Směrnicí děkanky SD2014.08
SD2011.11  Směrnice děkanky doplňující směrnici rektora pro hodnocení pedagogických a tvůrčích aktivit UTB – nahrazeno směrnicí děkana SD2012.15
SD2011.08  Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Výtvarná umění, 8206R102 obor Multimedia a design (s ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Grafický design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie, 3D design, Vizuální komunikace) a pro bakalářský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby, 8203R080 obor Režie a scenáristika, 8204R043 obor Střih a zvuk, 8204R019 obor Kamera, 8204R024 obor Produkce, 8204R002 obor Animovaná tvorba, forma studia prezenční, akademický rok 2012/2013
SD2011.07  Directive for a Publicly Announced Admission Procedure for the Doctoral Study Programme P8206 Plastic Arts, Course 8206V102 Multimedia and Design, Full-time and Part-time Type of Study, Academic Year 2011/2012, Taught in the English Language
SD2011.06  Studijní plány studijních programů, uskutečňovaných Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v akademickém roce 2011/2012
SD2011.05  Organizační řád FMK – nahrazeno směrnicí děkana SD2013.09
SD2011.04  Úhrady za administrativně správní úkony související s vydáváním dokladů – nahrazeno směrnicí SD2013.13
SD2011.03  Finanční ohodnocení zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a finanční ohodnocení akademických pracovníků za vedení a oponování závěrečných prací – nahrazeno Směrnicí děkanky SD2014.04
SD2011.02  Directive for a Publicly Announced Admission Procedure for the Master's Degree Study Programme Media and Communication Studies, Course 8206T037 Marketing Communications, Full-time Study, Academic Year 2011/2012, Taught in the English Language
SD2011.01  Jednací řád komisí pro státní závěrečné zkoušky – nahrazeno Směrnicí děkanky SD2014.10
2010
SD2010.23  Dodatek ke směrnicím SD2010.16, SD2010.17, SD2010.18, SD2010.19 a SD2010.20
SD2010.22  Dodatek ke směrnicím SD2010.10, SD2010.13, SD2010.14 a SD2010.15
SD2010.21  Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro doktorský studijní program P8206 Výtvarná umění, studijní obor 8206V102 Multimedia a design, forma studia prezenční i kombinovaná, pro akademický rok 2011/2012
SD2010.20  Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Hospodářská politika a správa, obor 6202T096 Řízení netržních a sociálních služeb, forma studia kombinovaná, akademický rok 2011/2012 + dodatek SD2010.23 
SD2010.19  Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206T037 Marketingové komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2011/2012 + dodatek SD2010.23 
SD2010.18  Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206T037 Marketingové komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2011/2012 + dodatek SD2010.23 
SD2010.17  Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Výtvarná umění, obor 8206T102 Multimedia a design (ateliéry: Animovaná tvorba, Audiovize, Design obuvi, Design oděvu, Grafický design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie), forma studia kombinovaná, akademický rok 2011/2012 + dodatek SD2010.23 
SD2010.16  Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Výtvarná umění, 8206T102 obor Multimedia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Grafický design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie, 3D design, Vizuální komunikace) a pro navazující magisterský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby, 8203T080 obor Režie a scenáristika, 8204T043 obor Střih a zvuk, 8204T019 obor Kamera, 8204T024 obor Produkce, 8204T002 obor Animovaná tvorba, forma studia prezenční, akademický rok 2011/2012 + dodatek SD2010.23 
SD2010.15  Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Výtvarná umění, obor 8206R102 Multimedia a design, forma studia kombinovaná, akademický rok 2011/2012 + dodatek SD2010.22 
SD2010.14  Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2011/2012 + dodatek SD2010.22 
SD2010.13  Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2011/2012 + dodatek SD2010.22 
SD2010.12  Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Výtvarná umění, obor 8206R115 Klasická animovaná tvorba, uskutečňovaný ve spolupráci s Vyšší odbornou školou filmovou Zlín, forma studia prezenční, pro akademický rok 2011/2012
SD2010.10  Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Výtvarná umění, 8206R102 obor Multimedia a design (s ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Grafický design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie, 3D design, Vizuální komunikace) a pro bakalářský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby, 8203R080 obor Režie a scenáristika, 8204R043 obor Střih a zvuk, 8204R019 obor Kamera, 8204R024 obor Produkce, 8204R002 obor Animovaná tvorba, forma studia prezenční, akademický rok 2011/2012 + dodatek SD2010.22 
SD2010.09  Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro doktorský studijní program Výtvarná umění P 8206 studijní obor Multimedia a design 8206V102 forma studia prezenční i kombinovaná pro akademický rok 2010/2011
SD2010.06  Směrnice děkanky doplňující Studijní a zkušební řád UTB – nahrazeno směrnicí SD2011.12
SD2010.05  Rozvržení pracovní doby zaměstnanců FMK – nahrazeno směrnicí děkanky SD2012.07
SD2010.04  Studijní plány studijních programů, uskutečňovaných Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v akademickém roce 2010/2011
SD2010.02  Směrnice k přijímacímu řízení zahájenému na žádost uchazeče –—nahrazeno směrnicí SD2012.02
SD2010.01  Organizační řád FMK – nahrazeno směrnicí děkana SD2011.05
nahoru  
2009
SD2009.25  Organizační řád FMK – nahrazeno směrnicí děkana SD2010.01
SD2009.24  Směrnice děkanky doplňující Studijní a zkušební řád UTB – nahrazeno směrnicí děkana SD2011.12
SD2009.23  Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Hospodářská politika a správa, obor 6202T096 Řízení netržních a sociálních služeb, forma studia kombinovaná, akademický rok 2010/2011
SD2009.22  Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Hospodářská politika a správa, obor 6202T096 Řízení netržních a sociálních služeb, forma studia prezenční, akademický rok 2010/2011
SD2009.21  Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206T037 Marketingové komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2010/2011
SD2009.20  Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206T037 Marketingové komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2010/2011
SD2009.19  Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Výtvarná umění, obor 8206T102 Multimedia a design (ateliéry: Animovaná tvorba, Audiovize, Design obuvi, Design oděvu, Grafický design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie), forma studia kombinovaná, akademický rok 2010/2011 (MS Word)
SD2009.18  Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Výtvarná umění, 8206T102 obor Multimedia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Grafický design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie, 3D design, Vizuální komunikace) a pro navazující magisterský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby,8203T080 obor Režie a scenáristika, 8204T043 obor Střih a zvuk, 8204T019 obor Kamera, 8204T024 obor Produkce, 8204T002 obor Animovaná tvorba, forma studia prezenční, akademický rok 2010/2011
SD2009.16  Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2010/2011
SD2009.15  Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2010/2011
SD2009.14  Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Výtvarná umění, obor 8206R102 Multimedia a design, forma studia kombinovaná, akademický rok 2010/2011
SD2009.11  Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Hospodářská politika a správa, obor 6202T096 Řízení netržních a sociálních služeb, forma studia kombinovaná, akademický rok 2009/2010
SD2009.10  Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Hospodářská politika a správa, obor 6202T096 Řízení netržních a sociálních služeb, forma studia prezenční, akademický rok 2009/2010
SD2009.08  Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Výtvarná umění, obor 8206R115 Klasická animovaná tvorba, uskutečňovaný ve spolupráci s Vyšší odbornou školou filmovou Zlín, forma studia prezenční, pro akademický rok 2010/2011
SD2009.07  Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Výtvarná umění, 8206R102 obor Multimedia a design (s ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Grafický design, Prostorová tvorba, průmyslový design, Reklamní fotografie, 3D design, Vizuální komunikace) a pro bakalářský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby, 8203R080 obor Režie a scenáristika, 8204R043 obor Střih a zvuk, 8204R019 obor Kamera, 204R024 obor Produkce, 8204R002 obor Animovaná tvorba, forma studia prezenční, akademický rok 2010/2011
SD2009.06  Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení (2. kolo) pro bakalářský studijní program Výtvarná umění, obor 8206R115 Klasická animovaná tvorba, uskutečňovaný ve spolupráci s Vyšší odbornou školou filmovou Zlín, forma studia prezenční, pro akademický rok 2009/2010
SD2009.05  Finanční ohodnocení pedagogů zaměstnaných na základě dohod a finanční ohodnocení akademických pracovníků za vedení a oponentury závěrečných prací  – nahrazeno směrnicí SD2011.03
SD2009.04  Směrnice FMK ke Stipendijnímu řádu UTB – nahrazeno směrnicí SD2012.06
SD2009.03  Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Výtvarná umění, obor 8206T102 Multimedia a design, forma studia prezenční, akademický rok 2009/2010
  Příloha ke směrnicím k přijímacímu řízení pro ak. rok 2009/2010 — Předpokládané počty k přijetí 
nahoru  
2008
SD2008.27  Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206T037 Marketingové komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2009/2010
SD2008.26  Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206T037 Marketingové komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2009/2010
SD2008.25  Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Výtvarná umění, obor 8206T102 Multimedia a design, forma studia kombinovaná, akademický rok 2009/2010
SD2008.24  Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Výtvarná umění, obor 8206T102 Multimedia a design, forma studia prezenční, akademický rok 2009/2010
SD2008.23  Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2009/2010
SD2008.22  Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2009/2010
SD2008.21  Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Výtvarná umění, obor 8206R102 Multimedia a design, forma studia kombinovaná, akademický rok 2009/2010
SD2008.20  Směrnice děkana doplňující Studijní a zkušební řád UTB – nahrazeno směrnicí SD2009.24
SD2008.18  Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Výtvarná umění, obor 8206R102 Multimedia a design, forma studia prezenční, akademický rok 2009/2010
SD2008.17  Přijímací řízení pro bakalářský studijní program Výtvarná umění, obor 8206R102 Multimedia a design, ateliér Design skla, forma prezenční, pro přijetí v akademickém roce 2008/2009
PD2008.16  Termíny zápočtů, klasifikovaných zápočtů, zkoušek
2007
SD2007.15  Jednací řád komisí pro státní závěrečné zkoušky – nahrazeno směrnicí SD2010.01
SD2007.14  Přijímací řízení pro navazující magisterský studijní program Výtvarná umění, obor 8206T102 Multimedia a design, forma studia kombinovaná, pro přijetí v akademickém roce 2008/2009
SD2007.13  Přijímací řízení pro navazující magisterský studijní program Výtvarná umění, obor 8206T102 Multimedia a design, forma studia prezenční, pro přijetí v akademickém roce 2008/2009
SD2007.12  Přijímací řízení pro navazující magisterský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206T037 Marketingové komunikace, forma studia kombinovaná, pro přijetí v akademickém roce 2008/2009
SD2007.11  Přijímací řízení pro navazující magisterský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206T037 Marketingové komunikace, forma studia prezenční, pro přijetí v akademickém roce 2008/2009
SD2007.10  Přijímací řízení pro bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia, 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia kombinovaná, pro přijetí v akademickém roce 2008/2009
SD2007.09  Přijímací řízení pro bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia, 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia prezenční, pro přijetí v akademickém roce 2008/2009
SD2007.08  Přijímací řízení pro bakalářský studijní program Výtvarná umění, 8206R102 Multimedia a design, forma studia kombinovaná, pro přijetí v akademickém roce 2008/2009
SD2007.07  Zásady provozu služebních vozidel fakulty – nahrazeno směrnicí děkana SD2009.01
SD2007.05  Přijímací řízení pro bakalářský studijní program Výtvarná umění, 8206T102 Multimedia a design, forma studia prezenční, pro přijetí v akademickém roce 2008/2009
SD2007.04  Přijímací řízení pro bakalářský studijní program Výtvarná umění, 8206R115 Klasická animovaná tvorba, uskutečněný ve spolupráci s Vyšší odbornou školou filmovou Zlín, forma studia prezenční, pro přijetí v akademickém roce 2008/2009
SD2007.03  Jednací řád komisí pro státní závěrečné zkoušky – nahrazeno směrnicí děkana SD2010.01
SD2007.02  Organizační řád FMK– nahrazeno směrnicí děkana SD2009.25
nahoru  
2006
SD2006.23  Přijímací řízení pro navazující magisterský studijní program Výtvarná umění, 8206T102 Multimedia a design, forma studia kombinovaná, pro přijetí v akademickém roce 2007/2008
SD2006.22  Přijímací řízení pro navazující magisterský studijní program Výtvarná umění, 8206T102 Multimedia a design, forma studia prezenční, pro přijetí v akademickém roce 2007/2008
SD2006.21  Přijímací řízení pro bakalářský studijní program Výtvarná umění, 8206R102 Multimedia a design, forma studia kombinovaná, pro přijetí v akademickém roce 2007/2008
SD2006.20  Dodatek ke Směrnici SD2006.13  pro bakalářský studijní program Výtvarná umění, forma studia prezenční, pro přijetí v akademickém roce 2007/2008
SD2006.19  Přijímací řízení pro navazující magisterský studijní program Mediální a komunikační studia, 8206T037 Marketingové komunikace, forma studia kombinovaná, pro přijetí v akademickém roce 2007/2008
SD2006.18  Přijímací řízení pro navazující magisterský studijní program Mediální a komunikační studia, 8206T037 Marketingové komunikace, forma studia prezenční, pro přijetí v akademickém roce 2007/2008
SD2006.17  Přijímací řízení pro bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia, 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia kombinovaná, pro přijetí v akademickém roce 2007/2008
SD2006.16  Přijímací řízení pro bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia, 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia prezenční, pro přijetí v akademickém roce 2007/2008
SD2006.15  Směrnice ke Stipendijnímu řádu UTB – nahrazeno směrnicí děkana SD2009.04
SD2006.14  Směrnice ke Studijnímu a zkušebnímu řádu UTB – nahrazeno směrnicí děkana SD2008.20
SD2006.13   Přijímací řízení pro bakalářský studijní program Výtvarná umění, obor 8206T102 Multimedia a design, forma studia prezenční, pro přijetí v akademickém roce 2007/2008
SD2006.12  Započítávání pedagogických aktivit ( s přílohou [Úvazkový list])
SD2006.08  Finanční ohodnocení pedagogů zaměstnaných na základě dohod – nahrazeno směrnicí děkana SD2009.05
SD2006.07  Zásady provozu referenčního vozidla fakulty
SD2006.06  Organizační řád FMK – nahrazeno směrnicí děkana SD2009.02
  Podpisová oprávnění od 1. 4. 2006
SD2006.04  Přijímací řízení zahájené na žádost uchazeče – nahrazeno směrnicí SD2010.02
SD2006.03  Přijímací řízení pro bakalářský studijní program Výtvarná umění, obor 8206T102 Multimedia a design, ateliér vizuální tvorby realizovaný v Uherském Hradišti, forma studia prezenční, pro přijetí v roce 2006
2005
SD2005.22  Směrnice veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Výtvarná umění, obor 8206T102 Multimedia a design, forma studia prezenční, pro akad. rok 2006/2007
SD2005.21  Rozvržení pracovní doby (s přílohou)nahrazeno směrnicí SD2010.05
SD2005.18  Přijímací řízení pro bakalářský studijní program Výtvarná umění, obor 8206R102 Multimedia a design, forma studia kombinovaná, pro přijetí v roce 2006
SD2005.17  Přijímací řízení pro navazující magisterský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 7202T010 Marketingové a sociální komunikace, forma studia kombinovaná, pro přijetí v roce 2006
SD2005.16  Přijímací řízení pro navazující magisterský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 7202T010 Marketingové a sociální komunikace, forma studia prezenční, pro přijetí v roce 2006
SD2005.15  Přijímací řízení pro bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 7202R010 Marketingové a sociální komunikace, forma studia kombinovaná, pro přijetí v roce 2006
SD2005.14  Přijímací řízení pro bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 7202R010 Marketingové a sociální komunikace, forma studia prezenční, pro přijetí v roce 2006
SD2005.13  Započítávání pedagogických aktivit (s přílohou) – nahrazeno směrnicí SD2006.12
SD2005.07  Přijímací řízení pro bakalářský studijní program Výtvarná umění, obor 8206R102 Multimedia a design, forma studia prezenční, pro přijetí v roce 2006
SD2005.05  Studijní plány pro akademický rok 2005/06
2004
SD2004.27  Předpis některých pedagogických výkonů interních zaměstnanců
SD2004.21  Finanční ohodnocení pedagogů zaměstnaných na základě dohod
SD2004.19  Organizační řád FMK – nahrazeno směrnicí děkana SD2009.02
SD2004.10  Podpora projektů výzkumné a tvůrčí činnosti fakulty
SD2004.06  Výpůjční řád kamerové, osvětlovací a zvukové techniky – nahrazeno směrnicí děkana SD2009.12
SD2004.05  Půjčování majetku na FMK
SD2004.03  Ediční, publikační a tvůrčí činnost pracovníků fakulty
nahoru  

Pokyny děkana

2009
PD2009.02  Pokyn k zabezpečení v oblasti oběhu dokladů v závěru roku 2009
PD2009.01  Opatření k zamezení nepovolených vstupů do ateliérů
2007
PD2007.06  Promoce FMK 2007
2006
PD2006.10  Žádosti o udělení výjimky z obecných pravidel a přestup na kombinované studium
PD2006.01  Pokyn děkana č. 1/2006
2005
SD2005.12  Webová prezentace FMK UTB ve Zlíně – nahrazeno směrnicí SD2013.05
PD2005.09  Pokyn děkana č. 1/2005

Pokyny tajemníka

2006
ST2006.09  Podpisová oprávnění od 1. 8. 2006
2005
ST2005.19  Stanovení finančních limitů pro používání služebních mobilních telefonů – nahrazeno směrnicí ST2009.13
ST2005.11  O zásadách provozu referenčního vozidla fakulty
ST2005.08  Podpisová oprávnění platná od 1. 8. 2005
2004
ST2004.28  Způsob prokazování čerpání darů od fyzických a právnických osob za předem stanovených smluvních podmínek
ST2004.02  Ubytování dojíždějících pedagogů
nahoru  
   

Image