Časový plán akademického roku

Časový plán akademického roku 2017/2018

Časový plán akademického roku na FMK 2017/2018 pro import do aplikací je zde (po kliknutí na dkaz se stáhne soubor ve formátu .ics).

Zahájení Ukončení Činnost
 
  31. 7. 2017 Mezní termín zápočtů a zkoušek za letní semestr akademického roku 2016/2017
červenec 2017   Zápisy do prvních ročníků pro akademický rok 2017/2018
14. 8. 2017 31. 8. 2017 Předzápis pro zimní semestr akademického roku 2017/2018
Zimní semestr
4. 9. 2017   6. 9. 2017 Zápisy do vyšších ročníků (elektronické zápisy) pro akademický rok 2017/2018 
15. 9. 2017 od 7:00 hodin 17. 9. 2017 do 24:00 hodin

Předzápis na sportovní aktivity pro zimní semestr akademického roku 2017/2018, Předzápis do Modulární výuky

18. 9. 2017 22. 12. 2017 Výuka (rozvrhované a nerozvrhované aktivity – 14 týdnů); první týden výuky je sudý (38. kalen.) První týden výuky jsou nerozvrhované aktivity, plenéry, soustředění - pouze TPAT, VU Poslední týden výuky jsou nerozvrhované aktivity
25. 9. 2017   Imatrikulace prvních ročníků
25. 12. 2017 1. 1. 2018 Vánoční prázdniny
2. 1. 2018 2. 2. 2018 Zkouškové období (5 týdnů)
19. 1. 2018 24. 1. 2018 Předzápis pro letní semestr akademického roku 2017/2018
26. 1. 2018 od 7:00 hodin 28. 1. 2018 do 24:00 hodin Předzápis na sportovní aktivity pro letní semestr akademického roku 2017/2018, Předzápis do Modulární výuky
5. 2. 2018 16. 2. 2018 Opravné zkouškové období (2 týdny)
Letní semestr
5. 2. 2018  13. 4. 2018  Výuka posledních ročníků (10 týdnů); první týden výuky je sudý (6. kalen.)
5. 2. 2018  11. 5. 2018  Výuka ostatní ročníky (14 týdnů); první týden výuky je sudý (6. kalen.) Poslední týden výuky jsou nerozvrhované aktivity
  do 23. 3. 2018 Odevzdání ročníkových prací - MKS
9. 4. 2018 13. 4. 2018 Prezentace a obhajoba ročníkových prací - MKS
16. 4. 2018  4. 5. 2018 Zkouškové i opravné zkouškové období pro poslední ročníky (3 týdny)
  do 7. 5. 2018 Kontrola studia posledních ročníků - MKS
  do 11. 5. 2018 Kontrola studia posledních ročníků - TPAT, VU
14. 5. 2018 15. 6. 2018 Zkouškové období ostatní ročníky (5 týdnů)
18. 6. 2018 13. 7. 2018 Opravné zkouškové období ostatní ročníky (4 týdny)
16. 7. 2018 31. 8. 2018 Letní prázdniny
  31. 7. 2018 Mezní termín zápočtů a zkoušek za letní semestr akademického roku 2016/2017 
Ukončení studia (bakalářské a  diplomové práce - BP/DP, státní závěrečné zkoušky - SZZ)
1. 6. 2017   Zveřejnění témat BP/DP – TPAT, VU (pro obhajobu v následujícím akademickém roce)
2. 10. 2017   Zveřejnění témat BP/DP – MKS
  do 1. 11. 2017 Odevzdání podkladů pro BP/DP – TPAT, VU (končící ročníky)
1. 12. 2017 8. 12. 2017 Vyzvednutí oficiálního zadání BP/DP – VU
4. 12. 2017 15. 12. 2017 Vyzvednutí oficiálního zadání BP/DP – TPAT
  do 31. 1. 2018 Odevzdání podkladů pro BP/DP – MKS (končící ročníky)
  do 9. 2. 2018 Zveřejnění okruhů k SZZ
3. 4. 2018 6. 4. 2018 Vyzvednutí oficiálního zadání BP/DP – MKS
  do 20. 4. 2018 Odevzdání DP – MKS
  do 27. 4. 2018   Odevzdání BP – MKS
  do 4. 5. 2018 Přihlášení k SZZ
  do 11. 5. 2018  Odevzdání BP/DP – TPAT, VU
14. 5. 2018 25. 5. 2018 SZZ – MKS
28. 5. 2018 15. 6. 2018 SZZ – TPAT, VU
2. 7. 2018 3. 7. 2018 Promoce
Ostatní akce
15. 1. 2018 26. 1. 2018 Přijímací zkoušky – bc TPAT a bc VU, prezenční forma
květen 2018 červen 2018 Přijímací zkoušky – bc a mgr MKS, prezenční a kombinovaná forma
červen 2018   Přijímací zkoušky – mgr TPAT a mgr VU, prezenční forma
28. 9. 2017   Výuka odpadá - Státní svátek (čtvrtek)
17. 11. 2017   Státní svátek (pátek)
30. 3. 2018   Velký pátek (pátek)
2. 4. 2018   Velikonoční pondělí (pondělí)
26. 4. 2018   Rektorský den sportu (čtvrtek)
1. 5. 2018   Státní svátek (úterý)
8. 5. 2018   Státní svátek (úterý)
Akademický rok 2018/2019
červenec 2018   Zápisy do prvních ročníků pro akademický rok 2018/2019
13. 8. 2018 31. 8. 2018 Předzápis pro zimní semestr akademického roku 2017/2018
od 1. 9. 2018   Zápisy do vyšších ročníků (elektronické zápisy) pro akademický rok 2018/2019
14. 9. 2018 od 7:00 hodin 16. 9. 2018 do 24:00 hodin Předzápis na sportovní aktivity pro zimní semestr akademického roku 2018/2019
17. 9. 2018   Zahájení výuky akademického roku 2018/2019

Pozn.: MKS – Mediální a komunikační studia, TPAT – Teorie a praxe audiovizuální tvorby, VU – Výtvarná umění, bc - bakalářský studijní program, mgr – navazující magisterský studijní program

Termíny konzultací kombinované formy studia v akademickém roce 2017/2018

Studijní program Zimní semestr Letní semestr
Mediální a komunikační studia 6. a 7. 10. 2017 23. a 24. 2. 2018
  20. a 21. 10. 2017 9. a 10. 3. 2018
  3. a 4. 11. 2017 23. a 24. 3. 2018
  1. a 2. 12. 2017 6. a 7. 4. 2018
  15. a 16. 12. 2017 20. a 21. 4. 2018