Datové služby na FMK

10. 8. 2012 - Aktualizováno! - Od dnešního dne není v provozu datový server UVT Hydra! Všichni studenti používají jeden společný datový server "data.fmk.utb.cz" (data uživatelů na něj byla přesunuta).
Tyto informace o datových službách a doménovém přihlašování se týkají všech studentů, interních a externích pedagogů FMK, kteří používají školní pracovní stanice (se systémy Windows XP, Windows 7 i Mac OS X) v budovách U4, U44, U16 (Zahradnická 4342, bývalá VŠUP) a v učebnách 302, 308 a 310 v budově U10. Netýkají se pracovních stanic zaměstnanců a interních pedagogů, které nejsou připojeny do domény "FMK". Níže uvedené platí pro pracovní stanice, využívané studenty, interními a externími pedagogy (obecně platí pro všechny stanice, označené jako stanice s doménovým přihlašováním):
 • budova U41: učebny 201, 209, 211, 301, 304A, 304B, 307, 308 [Macintoshe], 310 a 311)
 • budova U42:
 • budova U44: učebny 110, 215, 217 a 218
 • budova U10: učebny 302, 308 a 310
 • budova U16 (Zahradnická 4342): ateliéry/seminární místnosti 204, 210.1, 212, 214, 215, 303, 317, 319, 320, 412, 413
Na FMK je v provozu tzv. doménový server (s adresou data.fmk.utb.cz, v síti Windows viditelný jako DATA). Kromě toho, že slouží jako datové úložiště pro studenty a zaměstnance FMK, je tento server používán pro ověřování přihlašování k pracovním stanicím (prostřednictvím tzv. LDAP databáze). Na stanicích označených jako stanice s doménovým přihlašováním neexistují lokální účty uživatelů. Přihlásit se k nim mohou pouze uživatelé, mající záznam v LDAP databázi na doménovém serveru (tedy mají vytvořen tzv. doménový účet). Doménové účty jsou automaticky vytvářeny pro každého nového uživatele sítě Novell/Portálu UTB a mají totožné výchozí přihlašovací jméno (login) a heslo (které lze ovšem kdykoliv změnit na níže uvedené URL adrese). Bez existujícícho doménového účtu nebude mít uživatel přístup do žádné z výše uvedených pracovních stanic. Platí, že ještě před přihlášením do příslušné domény je nutno se přihlásit do sítě Novell (při přihlašování do sítě Novell pozor na volbu kontextu: zaměstnanci = "FMK.UTB", studenti = "FMK-ST.UTB"). Je-li heslo do Novellu i domény shodné (což je výchozí nastavení), výzva k přihlášení do domény FMK se většinou již vůbec neozobrazí - stačí tedy pouze přihlásit se do sítě Novell, přihlášení do domény proběhne shodnými přihašovacími údaji automaticky! V případě pochybností o tom, zda Vám byl zřízen doménový login, či zda jsou přihlašovací údaje správné, pokuste se přihlásit na adrese https://data.fmk.utb.cz. V případě neúspěsného přihlášení klikněte na téže stránce na odkaz REGISTRACE a zaregistrujte se sami (pro registraci musíte znát své přihlašovací údaje pro síť Novell/Portál UTB) nebo kontaktujte administrátora (adminfmk@fmk_utb_cz). Přístup k datům z lokální sítě pracovní stanice s Windows XP/7:
 • pevné disky systémů s Windows XP/7 jsou rozděleny na dva oddíly, "SYSTEM" a "DATA" (v žádném případě je nepřejmenovávejte!).
 • domovský adresář uživatele na datovém serveru je při přihlášení na pracovní stanici namapován na disk W:, podsložka Dokumenty z tohoto serverového domovského adresáře je přístupná přímo přes zástupce Dokumenty, umístěného na ploše
 • při prvním přihlášení nového uživatele ke stanici je automaticky vytvořena v adresáři "D:\Users" (síťově sdílený adresář) složka s jeho jménem (při přihlášení uživatele "novakova" je to tedy složka "D:\Users\novakova" - podobně, jako ve Windows Vista nebo Windows 7). Do této složky může uživatel ukládat lokální data, sem je také přesměrován obsah plochy (tedy cokoliv, co uživatel "novak" uloží na plochu, bude fyzicky uloženo do lokální složky "D:\Users\novakova\Plocha").
pracovní stanice s Mac OS
 • pevné disky jsou rozděleny na dva oddíly, "MacintoshHD" a "Data" (v žádném případě je nepřejmenovávejte!)
 • domovský adresář uživatele na datovém serveru je při přihlášení na pracovní stanici namapován do složky "Users" na diskovém oddílu "MacintoshHD" (celá "UNIXová" cesta k serverové domovské složce je tedy např. "/Users/novakova"). Na ploše je automaticky vytvořen zástupce pro tuto složku ("domeček"). Tento zástupce (nazvaný např. "novakova (server)" je automaticky opětovně generován při každém dalším přihlášení příslušného uživatele).
 • lokální soubory můžete v Mac OS samozřejmě i nadále ukládat lokálně na diskový oddíl "Data" do automaticky generovaných složek v jeho kořenovém adresáři (např. "/Data/novakova"). I pro tuto složku je při každém přihlášení generován na ploše zástupce (např. "novakova (local)"). Na rozdíl od pracovních stanic s Windows je vše, co uložíte v Mac OS na plochu, fyzicky ukládáno na serverový (síťový) disk! Neukládejte tedy ve vlastním zájmu soubory na plochu, prodlužujete si tím proces přihlašování (díky synchronizaci složek na stanici a serveru)!
Vzdálený přístup k datům (např. z domova)
 • z počítačů s Windows XP/7: "Okolní počítače>Síť Microsoft Windows/FMK/Data" (Windows XP), "Network>Data" (Windows 7) (pouze z vnitřní sítě domény); alternativně napište do adresního řádku v Průzkumníku "\\Data\uzivatelske_jmeno" - bez uvozovek! - a stisknete Enter
 • z počítačů s Mac OS X: Go>Connect to server: "smb://j_novak@data" (příklad pro uživatele "j_novak"). Přístup pomocí protokolu SMB je možný pouze z vnitřní sítě domény)
 • pomocí protokolu HTTPS s pomocí vhodného webového prohlížeče na adrese https://data.fmk.utb.cz.
 • pomocí protokolu FTP a prostřednictvím vhodného webového prohlížeče nebo FTP klienta (je např. součástí Total Commanderu) na adrese ftp://data.fmk.utb.cz.
Na závěr dvě rady: VŽDY se při odchodu od počítače odhlašujte! A pokud možno se nelogujte současně na dvou či více stanicích s totožným operačním systémem, vystavujete se nebezpečí ztráty dat. Děkuji těm, kdo ve zdraví dočetli až sem (a nestřílejte na pianistu). Pavel Krutil (krutil@fmk_utb_cz), správce sítě FMK