Děkanské volno 25. 4. 2017

Děkanka FMK vyhlašuje v souvislosti s akcemi Zlin Design Weeku na den 25. 4. 2017 děkanské volno.

V souvislosti s konáním "Konference design and marketing" projektu ZLIN DESIGN WEEK vyhlašuje děkanka Fakulty multimediálních komunikací dne 25. 4. 2017 děkanské volno. Konference bude probíhat od 8.30 do 17.00 hodin v Aule Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Předpokládá se hojná účast.