Diplomem to nekončí! - Erasmus+ konečně i pro absolventy!

Proděkan pro mezinárodní vztahy FMK vyhlašuje výběrové řízení na absolventské pracovní stáže v zahraničí financované z programu ERASMUS+.

O absolventskou pracovní stáž se mohou ucházet studenti závěrečných ročníků v Bc. a Mgr. stupni studia, kteří v roce 2017 úspěšně vykonají státní závěrečnou zkoušku. 

Absolventskou pracovní stáž v zahraničí v délce  2-12 měsíců je nutno realizovat do 1 roku od absolutoria, přičemž stipendium je možné získat na max. 5 měsíců.

Podrobné informace o podmínkách realizace stáže, výši stipendia a postupu při administraci naleznete na webu  http://workspaceeurope.cz  

Písemné přihlášky zasílejte p. Evě Prokopové, ideálně elektronicky na eprokopova@fmk_utb_cz, případně poštou na adresu: FMK UTB ve Zlíně, Štefánikova 2431, 76001 Zlín, či doručte přímo do její kanceláře (U41/204).

Uzávěrka přihlášek je ve středu 22. února  2017.

Přihláška do VŘ

Výběrové řízení proběhne formou ústního pohovoru, jenž bude zaměřen na motivaci a komunikační schopnosti v anglickém jazyce.  V rámci pohovoru uchazeči předloží strukturované CV, seznam svých školních a mimoškolních aktivit a portfolio (studenti programů Výtvarná umění a TPAT).

Termín ústních pohovorů:  23. - 24. 2. 2017
(časový hormonogram bude upřesněn dle počtu uchazečů ve VŘ)