Doplňovací volby do Akademického senátu UTB ve Zlíně

Obvodní volební komise FMK sestavila listinu kandidátů pro doplňovací volby zástupce Fakulty multimediálních komunikací v komoře akademických pracovníků Akademického senátu UTB ve Zlíně.

Kandidátní listina.pdf

Předvolební shromáždění akademické obce FMK se uskuteční ve čtvrtek 14. 09. 2017 od 14:00 do 15:00 hodin v místnosti 201/U41. V tomto čase vyhlašuje děkanka FMK děkanské volno. Věříme, že se tohoto setkání zúčastníte.
Volby proběhnou dne 21. 9. 2017 od 9:00 do 15:00 v prostorách 2. podlaží budovy U4 (děkanát FMK), Štefánikova 2431, Zlín.