Get Ahead! - Go Abroad!

Proděkan pro mezinárodní vztahy FMK vyhlašuje výběrové řízení na krátkodobé zahraniční studijní pobyty a pracovní stáže (Erasmus+, Freemover) v letním semestru akad. roku 2017/18.

Písemné přihlášky zasílejte p. Evě Prokopové, ideálně elektronicky na eprokopova@utb_cz, případně poštou na adresu: FMK UTB ve Zlíně, Štefánikova 2431, 76001 Zlín, či doručte přímo do její kanceláře (U41/204).

Výběrovými kritérii jsou:

a) úspěšný výsledek zkoušky z angličtiny na úrovni B2 (First Certificate in English)
(v případě zájmu o studium v jiném jazyce nutno doložit doklad o vykonání zkoušky srovnatelné úrovně);
b) vážený studijní průměr (dle čl. 15 Studijního a zkušebního řádu UTB) za celé období dosavadního studia ke dni uzávěrky přihlášek;
c) zapojení uchazeče do fakultních a univerzitních aktivit
(akademické senáty, Buddy program, studentské organizace, aj.).

Uzávěrka přihlášek je ve středu 20. září  2017, ve 12:00 hod.

Přihláška do VŘ

Písemná část zkoušky z anglického jazyka se uskuteční v pondělí 25. září 2017 od 9:00 hod. v učebně 201/U41. Proběhne formou  testu v aplikaci Moodle (cca 1 hod) –  vlastní notebook nutný! (funkční baterie + znalost přístupového hesla  do aplikace Moodle samozřejmostí :)

Ústní pohovory s proděkanem pro mezinárodní vztahy, jež budou zaměřeny na motivaci a komunikační schopnosti  v anglickém jazyce, se uskuteční v kanceláři  204/U41 v následujících termínech:

Pátek    22. 9. 2017, 8:30 - 16:00 hod. (ústní pohovor lze absolvovat před písemným testem!)
Pondělí  25. 9. 2017, 14:00 - 16:00 hod.
Středa  27. 9. 2017, 8:30 - 12:00 hod.

Výběrové řízení je určeno všem studentům FMK, od 2. ročníku Bc. studia (v době výjezdu do zahraničí) až po doktorandy, v prezenční i kombinované formě studia.  
Podrobnější informace o možnostech výjezdu za studiem či prací do zahraničí naleznete na webu UTB, v sekci Mezinárodní spolupráce a na webovém portálu xchange.