Ideální start kariéry? Pracovní stáž v zahraničí!

Proděkan pro mezinárodní vztahy FMK vyhlašuje výběrové řízení na absolventské pracovní stáže v zahraničí financované z programu ERASMUS+.

O absolventskou pracovní stáž se mohou ucházet studenti závěrečných ročníků v Bc. a Mgr. stupni studia, kteří v roce 2018 úspěšně vykonají státní závěrečnou zkoušku. 

Absolventskou pracovní stáž v zahraničí v délce  2-12 měsíců je nutno realizovat do 1 roku od absolutoria, přičemž stipendium je možné získat na max. 5 měsíců.

Podrobné informace o podmínkách realizace stáže, výši stipendia a postupu při administraci naleznete na webu  http://workspaceeurope.cz/utb/

Výběrové řízení bude probíhat bez  účasti uchazečů formou posouzení zaslaných materiálů, jimiž jsou:

  • přihláška do VŘ (v této fázi ještě není třeba, abyste uváděli, případně měli zajištěnou přijímající organizaci)
  • strukturované CV v Aj
  • seznam školních a mimoškolních aktivit za celou dobu studia (akademické senáty, Buddy program, studentské organizace, reprezentace školy, fakultní projekty atd).
  • portfolio - studenti programů Výtvarná umění a TPAT (elektronicky - link, úložiště, pdf)

Přihlášky do VŘ, vč. dalších požadovaných materiálů zasílejte p. Evě Prokopové, na email: eprokopova@utb_cz                 

do 20. února 2018.