Kontakty

Adresa fakulty

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací
Štefánikova 2431
760 01 Zlín
Tel.: +420 576 034 205   
Fax: +420 576 034 215

Adresa pro fakturaci

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací
Štefánikova 2431
760 01 Zlín
IČ: 70883521   DIČ: CZ70883521
Bankovní spojení: 27 192 527 0277/0100

Osoba s právem jednat jménem FMK a uzavírat smlouvy

doc. Mgr. Irena Armutidisová, děkanka Fakulty multimediálních komunikací

Sekretariát děkanky

Bc. Petra Lamborová
Tel.: +420 576 034 205
Fax.: +420 576 034 215
plamborova@utb_cz

Kontaktní osoba, oprávněná poskytovat informace médiím

MgA. Jana Dosoudilová, proděkanka pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání
Mob.: +420 734 795 681
dosoudilova@utb_cz

Studijní oddělení

Mgr. Anna Ryšavá
Tel.: +420 576 034 210
rysava@utb_cz
BcA. Jaroslava Šrámková
Tel.: +420 576 034 214
sramkova@utb_cz
Ing. Gabriela Nesrstová
Tel.: +420 576 034 208
nesrstova@utb_cz

Tajemnice fakulty

Ing. Alena Fandliová
Tel.: +420 576 034 200
fandliova@utb_cz

Ekonomické oddělení

Ing. Marie Helštýnová
Tel.: +420 576 034 040
helstynova@utb_cz