Lidé na FMK

FMK-Osobní stránka

MgA. Jana Dosoudilová

Jana Dosoudilová
Adresa:
Štefánikova 2431, 760 01 Zlín (U4 - FMK)
Kancelář
U41/113
e-mail:
Konzultační hodiny:
pátek: 12:00-14:00 hodin (případně dle domluvy)
Vzdělání:

SPšG - Střední průmyslová škola grafická v Praze, Hellichova
FMK UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Výtvarná umění, obor Multimédia a design

Praxe:

1979-1985: Moravské tiskařské závody Zlín, příprava podkladů pro tisk a příprava novin
1985-1988: Fotografia Zlín, grafické návrhy a příprava podkladů pro tisk
1991-1995: Grafické studio Margaret Zlín, grafické návrhy a příprava podkladů pro tisk
1996-2000: Ateliér Reklamní tvorby (později IRTMK), při Fakultě technologické, Vysoké učení technické v Brně, detašované pracoviště ve Zlíně, výuka grafických a fotografických počítačových metod
2000-dosud: Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, výuka grafických a fotografických počítačových metod
2006-dosud: Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, výuka grafických programů
2008-2010: Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta umění, detašované pracoviště ve Zlíně, výuka grafických programů

Pobyt v zahraničí:

1991: pracovní stáž, Vídeň

Oblast odborného/uměleckého zájmu:

Grafický design
Výtvarné umění
Fotografie
Historie
Odborná literatura

Předměty v právě probíhajícím semestru (LS 2017/2018):

Pozn.: Ne všechny předměty jsou skutečně v aktuálním semestru rozvrhovány - kliknutím na zkratku zkontrolujte rozvrh předmětu pro aktuální semestr.

KAGD/AGD4 Ateliér grafického designu 4
KAGD/KP4 Klauzurní práce 4
KAGD/PMGD2 Počítačové metody - Grafický design 2
KAGD/PMGD4 Počítačové metody - Grafický design 4
KAGD/PMOD1 Počítačové metody - Design oděvu 1
KAGD/PMOO2 Počítačové metody 2
KAGD/PMRF2 Počítačové metody-Reklamní fotografie 2
KAGD/PMRF4 Počítačové metody-Reklamní fotografie 4
KAGD/PMRF6 Počítačové metody-Reklamní fotografie 6
KAGD/PM2 Počítačové metody 2
KAGD/PROD2 Produkce 2
KAGD/PROD3 Produkce 3
KAGD/WSGD4 Workshop - Grafický design 4
KAGD/WSGD8 Workshop - Grafický design 8
editovat osobní stránku (nutný login do Portálu)