Lidé na FMK

FMK-Osobní stránka

MgA. Jana Dosoudilová

Jana Dosoudilová
Adresa:
Štefánikova 2431, 760 01 Zlín (U4 - FMK)
Kancelář
U41/113
e-mail:
Konzultační hodiny:
pátek: 12:00-14:00 hodin (případně dle domluvy)
Vzdělání:

SPšG - Střední průmyslová škola grafická v Praze, Hellichova
FMK UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Výtvarná umění, obor Multimédia a design

Praxe:

1979-1985: Moravské tiskařské závody Zlín, příprava podkladů pro tisk a příprava novin
1985-1988: Fotografia Zlín, grafické návrhy a příprava podkladů pro tisk
1991-1995: Grafické studio Margaret Zlín, grafické návrhy a příprava podkladů pro tisk
1996-2000: Ateliér Reklamní tvorby (později IRTMK), při Fakultě technologické, Vysoké učení technické v Brně, detašované pracoviště ve Zlíně, výuka grafických a fotografických počítačových metod
2000-dosud: Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, výuka grafických a fotografických počítačových metod
2006-dosud: Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, výuka grafických programů
2008-2010: Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta umění, detašované pracoviště ve Zlíně, výuka grafických programů

Pobyt v zahraničí:

1991: pracovní stáž, Vídeň

Oblast odborného/uměleckého zájmu:

Grafický design
Výtvarné umění
Fotografie
Historie
Odborná literatura

Předměty v právě probíhajícím semestru (ZS 2017/2018):

Pozn.: Ne všechny předměty jsou skutečně v aktuálním semestru rozvrhovány - kliknutím na zkratku zkontrolujte rozvrh předmětu pro aktuální semestr.

KAGD/AGD3 Ateliér grafického designu 3
KAGD/KP3 Klauzurní práce 3
KAGD/PMGD1 Počítačové metody - Grafický design 1
KAGD/PMGD3 Počítačové metody - Grafický design 3
KAGD/PMGD5 Počítačové metody - Grafický design 5
KAGD/PMOD2 Počítačové metody - Design oděvu 2
KAGD/PMOO1 Počítačové metody 1
KAGD/PMRF1 Počítačové metody-Reklamní fotografie 1
KAGD/PMRF3 Počítačové metody-Reklamní fotografie 3
KAGD/PMRF5 Počítačové metody-Reklamní fotografie 5
KAGD/PM1 Počítačové metody 1
KAGD/PROD1 Produkce 1
KAGD/WSGD3 Workshop - Grafický design 3
KAGD/WSGD7 Workshop - Grafický design 7
editovat osobní stránku (nutný login do Portálu)