Lidé na FMK

FMK-Osobní stránka

doc. PaedDr. Jiří Eliška

Jiří Eliška
Adresa:
Štefánikova 2431, 760 01 Zlín (U4 - FMK)
Kancelář
U41/306
e-mail:
Konzultační hodiny:
Čtvrtek 15:00 - 16:00
Vzdělání:

1963-1967: SUPš, Husova 10, Brno, obor výstavnictví a grafika (prof. Jindřich Svoboda, ak. mal. Milan Zezula)
1967 - 1971: Katedra výtvarné výchovy, UJEP Brno (dnes MU), Pedagogická fakulta
1983 - PaedDr., UJEP Brno (dnes MU)
1991 - habilitace: výtvarná pedagogika, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita

Praxe:

1972 - 1973: Pedagogická fakulta UJEP v Brně, asistent Katedry estetické výchovy
1973 - 1976: ústav památkové péče Brno, ředitel státního zámku Vizovice
1977 - 2013: Masarykova univerzita, Brno, PedF, Katedra výtvarné výchovy
2005 - dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Ateliér Grafický design

Oblast odborného/uměleckého zájmu:

člen SBB - Sdružení Bienále Brno - profesní sdružení grafických designérů
školitel doktorandů na FMK UTB Zlín
Umělecké zaměření:
grafický design, vizuální komunikace, typografie, malba, kresba, počítačová grafika, autorské písmo

Teorie grafického designu: výukové texty (v PDF) na: www.eliskajiri.cz
Vizuální komunikace - písmo
Vizuální komunikace - grafický design
Vizuální komunikace - písmo a grafický design
Osobnosti grafického designu
Barva v grafickém designu
Kaligrafie (principy a metody tvorby autorské a volné kaligrafie s ukázkami)   

Výuková podpora pro studenty Ateliéru Grafický design a zájemce o obor:
Dějiny grafického designu (zpracované státnicové otázky) na Moodle FMK: vyuka.fmk.utb.cz - kurzy (přístupné bez hesla)

Předměty v právě probíhajícím semestru (LS 2017/2018):

Pozn.: Ne všechny předměty jsou skutečně v aktuálním semestru rozvrhovány - kliknutím na zkratku zkontrolujte rozvrh předmětu pro aktuální semestr.

KAGD/AGD0 Ateliér grafického designu 10
KAGD/DVKG Vizuální komunikace a viz. gramotnost
KAGD/EDVKG Visual Communication and Visual Literacy
KAGD/STGD2 Současné tendence v grafickém designu 2
KAGD/WSGD0 Workshop - Grafický design 10
KAGD/XAG2 Graphic Design 2
KAGD/XAG8 Graphic Design 8
Přehled tvůrčí činnosti pedagoga:

2009: "Echo grafického designu" výstava CZ/TW-, plakáty českých a thajwanských grafiků, Brno, Galerie U dobrého Pastýře a HaDivadlo
2009: "Mona Lisa 2006", počítačová animace, Paříž, SEMA, Viaduc de Arts, Francie
"Eye of China" výstava autorských plakátů na podporu obětí zemětřesení, RCM Art Museum, Nanking, China
2009: "I_LU_STRO_FA" výstava ilustrací a typografické koncepce knihy S.Moši, Galerie Milana Zezuly, Městské divadlo Brno 18. 11.-14. 12. 2009
2010: "FIGURY - ZNAKY - SYMBOLY - COVER DESIGN - KRESBY - GRAFICKé SLOGANY", Divadlo Bolka Polívky, Jakubské náměstí 5,  BRNO,  16. 2. - 18. 3. 2010
2010: "HOMEOGRAPHIC", UTB, FaME, Zlín, Galerie Forum
2010: "FIGURAMA 10" - mezinárodní výstav kreseb studentů uměleckých škol a jejich pedagogů. ústí nad Labem (duben), Valencie (červenec), Plzeň (říjen)
2011: "ARTELERIE 2011" výstava pedagogů projektu Figurama 11, dvorana nové budovy FA ČVUT v Praze
2011: "20 let SBB" (Sdružení bienále Brno), Galerie HaDivadla, pasáž Alfa, Brno, první část: září - říjen, druhá část: listopad – prosinec
2011: "Devět autorů" výstava k 750. výročí první písemné zmínky o Vizovicích, součást celoročních oslav, Kulturní dům Vizovice
2012: "ARTELERIE 2012" výstava pedagogů projektu Figurama 12, dvorana Nové budovy FA ČVUT, Praha
2012: "DAR -The Gift" 25. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2012, Místodržitelský palác, Brno
2013: "Figurama13" FA, VUT Praha, 7.-29.3.2013, katalog s. 148-149
2014: "Figurama 14" GASK, Galerie Středočeského kraje, Kutná hora, 2.3.- 4.5.2014
          "Figurama 14" Ostrava, 30. 5. - 14. 6. 2014 Důl Michal
          "Půlmaraton a Brněnská desítka" duben 2014, kompletní grafický manuál akce
          "TYPOPLAKÁT", Galerie Designcentra, Bratislava, 4.9. - 1.10.2014
         “The Trio of Poster” International Invitational Exhibition, Thaiwan, prosinec 2014
2015: “The Trio of Poster” International Invitational Exhibition, Osaka, Central Art Gallery,
           Japonsko, leden  2015

         "TYPOPLAKÁT", galerie Armaturka Fakulty umění a designu, 23.4.-20.5. Ústí n Labem

       

     


 
     


editovat osobní stránku (nutný login do Portálu)