Lidé na FMK

FMK-Osobní stránka

dr akad. soch. Rostislav Illík

Rostislav Illík
Adresa:
Štefánikova 2431, 760 01 Zlín (U4 - FMK)
Kancelář
U41/306
e-mail:
Konzultační hodiny:
pondělí: 9:00-11:00; pátek: 9:00-10:00 (po domluvě)
Vzdělání:

1970--1974: SUPš v Uh. Hradišti, obor tvarování strojů a nástrojů, prof. Miroslav Klíma


1974-1980: VšUP Praha, katedra tvarování stojů a nástrojů ve Zlíně, titul ak. soch. (profesor Zdeněk Kovář)
2004-2007: doktorské studium na ASP v Krakowě, 12. 12. 2007 dosažen titul doktor (dr) sztuki (umění)

Praxe:

1981-1986: asistent na VšUP Praha, katedra tvarování strojů a nástrojů ve Zlíně, posléze v rámci kádrové politiky jako mistr odborné výuky (tabulkové kvóty)
1986-1997: tvorba v rámci tkzv. svobodného povolání, průmyslový a grafický design. Krátce (1 rok) vyučování kresby na Střední integrované škole v Luhačovicích (1995)
1997-dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, odborný asistent v ateliéru Grafický  design
2014 - dosud vedoucí ateliéru Grafický design

Pobyt v zahraničí:

2006: Akademia Sztuk Pieknych w Krakowie - stáž v rámci programu Erasmus - Socrates
2012: Yasar University Izmir Turecko - týdenní pobyt rámci programu Erasmus (International Erasmus Week)
- přednáška
2013: Estonian Academy of Arts - pobyt v rámci programu Erasmus (International Erasmus Week) - přednáška
2014: přednáška na téma Baťovská reklama na ASP Kraków Polsko - březen
2014: účast na dvoudenní mezinárodní konferenci PROJEKTOWANIE - PROJEKTANTÓW v polském Krakově - říjen

Oblast odborného/uměleckého zájmu:

Grafický design
Product design
Corporate design

Předměty v právě probíhajícím semestru (LS 2017/2018):

Pozn.: Ne všechny předměty jsou skutečně v aktuálním semestru rozvrhovány - kliknutím na zkratku zkontrolujte rozvrh předmětu pro aktuální semestr.

KAGD/AGD2 Ateliér grafického designu 2
KAGD/AGD6 Ateliér grafického designu 6
KAGD/AS2 Ateliérová stáž 2
KAGD/KP2 Klauzurní práce 2
KAGD/PRAX Praxe
KAGD/WSGD2 Workshop - Grafický design 2
KAGD/WSGD6 Workshop - Grafický design 6
KAGD/XAG2 Graphic Design 2
KAGD/XAG8 Graphic Design 8
KAGD/ZVK2 Základy vizuální komunikace 2
Přehled tvůrčí činnosti pedagoga:

Grafický design: 
logotypy (od r. 1990 - 2013 asi 130 logotypů různých firem, společností a organizací), design manuály (cca 10 kusů komletních DM, např. RUDOLF JELíNEK, a.s. Vizovice, Forest Invest, Spojené kartáčovny, a. s. Pelhřimov, Zelinger,  s.r.o., Lesy České republiky s.p., apod.), obaly (obaly na mouku PENAM, obaly na zubní kartáčky SPOKAR, obaly na výrobky fy ZELINGER, fy RUDOLF JELíNEK a další.), výstavy (expozice města Zlína 1999 na Regionturu v Brně, expozice RUDOLF JELíNEK na Salimě v Brně, expozice Historie pálení švestek na vizovickém zámku 2002), katalogy, prospekty, výroční zprávy, novoročenky, diplomy, plakáty, poutače, billboardy, reklamní předměty, potisky tašek, prostorové rozkresy montážních sledů, informační systémy, POS materiály, maskoti a další. Venkovní orientační systém Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (2005), redesign Design manuálu UTB (2004-2006), sada informačních letáků pro město Kroměříž (2006), fotografická publikace úklona mému městu pro město Kroměříž (2006), sada obalů pro RUDOLF JELíNEK, a.s. Vizovice, logotyp pro ocenění SALVATOR - cena hejtmana pro nejlepšího záhranáře zlínského kraje, Informační systém nového pavilonu 21, Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně (2008), logotyp a design manuál projektu EU PERSPEKTIVA (2009), značka Café RETRO Vizovice (2013).                            

Průmyslový design: 
design teplovodních kotlů ( OPOP V. Meziříčí kotle řady H, ŽDB Bohumín teplovodní plynové kotle řady VIADRUS ), design plastových výrobků (obal na sněhové řetězy), design řady dřevěných staveb (stezka LČR, lavičky, stojany, altány, inf. tabule), a řada dalších drobných návrhů.

Ocenění:         
1983: Čestné uznání v soutěži OBAL ROKU 1983 (hydraulický zavírač dveří K 204 n.p. BRANO)
1986: Diplom za nejlepší výrobek MH (řada kotlů H 635, OPOP Valašské Meziříčí 1986)
1987: Diplom za dokonalý průmyslový design na MSVZ v Brně (čistička kanálů ČK 300, OPOP Valašské Meziříčí 1987)
1988: Diplom za Dobrý design CID (kotle řady H, OPOP V. Meziříčí 1988)
1992: Čestné uznání za užitou grafiku (řada logotypů v soutěži Dobrý design 1992)
2001: Cena RHODOS za nejlepší firemní image roku 1999, 2001 společnosti R. JELíNEK Vizovice za 3.místo v kategorii výrobci destilátů.

Výstavy:         
1992: Dobrý design 1992 v Brně
2001: BILLANCE (1980-2001) autorská výstava bilancující dosavadní tvorbu, budova FMK 1. patro cca 80 prací z oboru grafický a průmyslový design, březen 2001
2008: WSPOLNIE (Společně) výstava studentských prací + výstava doktorské práce R. Illíka v budově Českých center ve Waršavě v květnu 2008
2012-2013: Člen poroty a účast na výstavě členů mezinárodní poroty na bienále LOGO 2012 v Bánské Bystrici na Slovensku
2013 : Účast na výstavě členů mezinárodní poroty na výstavě  bienále LOGO 2012 v atriu rektorátu UTB ve Zlíně
           
Organizace výstav a účast na akcích:
2004: KONFRONTACE v galerii Alternativa, květen 2004, prezentace prací studentů FMK ve Zlíně
a partnerské školy ASP
2004: Krakow reciproční výstava v říjnu 2004 v budově ASP Krakow,
2004: spoluorganizace výstavy studentských prací z Fachhochschulle Dortmund - obor fotografie v galerii Alternativa pod názvem SICHT - EINSICHT
2005: spoluorganizace výstavy studentských prací na výstavě PHOTOKINA v Kolíně nad Rýnem v Německu
2008: Výstava prací studentů Reklamní fotografie a Grafického designu v Katowicích s názvem Fotografia
a Design v Galerii Rondo ve spolupráci s ASP v Katowicích
2008: Výstava prací z mezinárodního workshopu v Katowicích. Vystavovaly se fotografie které vznikly během týdenního workshoupu v aglomeraci Zabrze. Galerie Rondo v Katowicích
2009: Výstava studentských prací s názvem Multimedia a design v galerii Orlovna v Kroměříži. Na výstavě byly představeny práce všech ateliérů FMK
2010: Výstava studentských prací s názvem Ateliér Grafický design v Galerii Orlovna v Kroměříži. Na výstavě byl představen proces výuky studentů v tomto ateliéru
2011: Výstava studentských prací s názvem Ateliér Grafický design v budově rektorátu UTB ve Zlíně. Březen - -duben 2011
2011: účast  a přednáška na mezinárodní konferenci s názvem Od inspiracji do kreacji – Grafika, Typografia v Czestochowe v Polsku. 21 přednášejících asi 120 účastníků. Konference se sborníkem
2012: Přednáška na téma Diagram studia v ateliéru Grafický design na Yasar University Izmir v Turecku - -International Week Erasmus
2013: Výstava studentských prací AGD na téma Grafická stylizace v budově FMK
2013: Přednáška na téma Baťovská reklama na ASP Katowice (duben)
2013: Organizace výstavy bakalářských a magisterských prací absolventů AGD s názvem EXIT v městské galerii Alternativa ve Zlíně
2014: Přednáška na téma Vizuální styl společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s., Vizovice v rámci akce CZECH MEET DESIGN v 15. budově ve Zlíně - květen
2014: účast na mezinárodní výstavě FREEDOM ON B1, výstava plakátů v polském institutu v Budapešti - Červenec
2015: Výstava plakátů AGD s názvem STUDENT POSTER v budově ASP Kraków - říjen
2015: přednáška Baťovská reklama v systému Science kafe v kavárně kina Hvězda v U. Hradišti - prosinec
2016: Organizace výstavy 20 let ateliéru Grafický design v budově rektorátu UTB ve Zlíně - březen
2016: Výstava plakátů AGD s názvem STUDENT POSTER v budově ASP Katowice - duben
2016: Organizace výstavy Responsible Capitalism v rámci Zlin Design Week na téma peníze - dubeneditovat osobní stránku (nutný login do Portálu)