made in paper - udělejte si výlet do Milána!

Přijměte pozvání na zahájení společné česko-slovenské výstavy made in paper, která bude probíhat během příštího týdne v Českém centru v Miláně.

Společný projekt Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (ateliér Produktový design a ateliér Digitální design) a Technické univerzity ve Zvolenu (Katedra designu nábytku a interiéru) je koncepčním experimentem navrhování papírového nábytku, při kterém práce na daném tématu sjednocuje použití papíru jako nosného konstručního materiálu a zároveň jako specifického výrazového prvku. 
Papír není běžně využívaným materiálem při tvorbě nábytku, nabízí však unikátní možnosti, ať už z hlediska mechanických vlastností, způsobu opracování, pigmentování, dostupnosti, psychologického účinku na člověka a dalších aspektů, pro které představuje stále aktuální výzvu, a to i navzdory tomu, že se jej ve své tvorbě snažili využít designéři i architekti zvučných jmen –– Shigeru Ban (JAP), Frank Gehry (USA), Studio Gang (USA) nebo WooJai Lee (NL).
Koncepty mladých designérů z Čech a Slovenska přináší možný pohled na aplikaci různých druhů papíru a materiálů vytvořených na bázi papíru v nábytkovém designu. Autoři oscilují mezi racionálním a emocionálním uchopením tématu. Zkoumají daný materiál pro konkrétní využití ve vztazích funkčně-provozních, esteticky-výrazových, ekologicko-enviromentálních, sociokulturních a v neposlední řadě i výrobně-ekonomických.

Milano_Image.jpg