Národní cena za studentský design 2017 vyhlášena!

Design Cabinet CZ, Moravská galerie v Brně a Slovenské centrum dizajnu vyhlašují další ročník soutěže Národní cena za studentský design.

Letos soutěží produktový a industriální design!

Soutěží práce, které vznikly po 1. lednu 2015, a které nebyly přihlášeny do některého z předchozích ročníků Národní ceny za studentský design.

V čem se letos soutěží?

Do Národní ceny za studentský design 2017 se mohou přihlásit jakékoliv studentské práce z nejširšího spektra zahrnutého pod termínem produktový a industriální design (například nábytek pro interiéry a exteriéry, interiérové doplňky, sklo, keramika, svítidla, stolovací prvky, varné nádobí apod., strojení zařízení, přístroje, nářadí, zdravotnická technika, transportní design, industriální design, zemědělská technika, textilní a oděvní design, obuv, doplňky, šperk, sportovní potřeby, hračky, didaktické potřeby, hobby, obaly s důrazem na konstrukci, řešení soukromých i veřejných interiérů ad.

O co se soutěží?

Soutěží se

 • o tituly
  • Národní cena za studentský design * GRAND
  • Národní cena za studentský design * JUNIOR
  • Excelentní studentský design
  • Dobrý studentský design
 • o celkovou hodnotu finančních ocenění ve výši více než 100 000 Kč
 • o ceny děkanů, ředitelů významných institucí, muzeí a studií
 • o stáže a pobyty ve významných studiích a ateliérech v ČR a v zahraničí
 • o účast na workshopech, artcampech apod.
 • o odkup prací do muzeí
 • o hodnotné produkty našich a zahraničních firem
 • o odbornou literaturu

Přihlášky on line na http://www.studentskydesign.cz do 25. června 2017

Soutěž je anonymní, práce jsou hodnoceny třemi nezávislými porotami.

Jak dílo přihlásit?

Do 25. června 2017 webové stránky soutěže (www.studentskydesign.cz), kde vyplňte veškeré potřebné údaje. V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů nás kontaktujte e-mailem na info@designcabinet_cz nebo MgA. Lucii Kaslové na mobil 733 155 985.

Kdo soutěž vyhlašuje?

Design Cabinet CZ, Moravská galerie v Brně a Slovenské centrum dizajnu.

Co dál?

O dalším průběhu (placení příspěvku, přidělení registračního čísla, příp. postup do národního kola a s ním spojené odevzdávání fyzických prací a vytištěných posterů) budete dále informováni e-mailem z Design Cabinetu CZ (info@designcabinet_cz) a z Moravské galerie v Brně.

Co je k přihlašování online potřeba?

Před vlastním přihlašováním práce si připravit níže uvedené podklady (s výjimkou názvů obrazových příloh a názvu souboru posteru nesmí být nikde uvedeny jakékoliv údaje, které by mohly identifikovat autora!):

 • elektronickou verzi prezentačního plakátu (posteru); JPG, 150–300 ppi, formát B1 (tj. 100 × 70 cm na výšku), max. velikost souboru 30 MB; formát názvu souboru (povolené znaky jsou A - Z, a - z, 0 - 9 a _, bez mezer a diakritiky!):
  příjmení_jméno_názevdíla_poster.jpg
 • maximálně 5 obrazových příloh; JPG, rozměr delší strany min. 1500 a max. 3000 px; formát názvu souboru (povolené znaky jsou A - Z, a - z, 0 – 9 a _, bez mezer a diakritiky!)
  příjmení_jméno_názevdíla_01.jpg
  příjmení_jméno_názevdíla_02.jpg
 • název díla a podtitulek (a to i v angličtině) a krátká anotace (rozsah cca 300 až 1500 znaků) a její překlad do angličtiny;
 • pokud je práce objekt, pak poskytněte informaci o rozměrech, hmotnosti (brutto + netto) a popis použitých materiálů;

Podává-li se práce přes školu, je třeba zjisitit, zda (a jakým způsobem) bude škola úplně nebo alespoň částečně proplácet registrační příspěvek a kdo je za fakturaci ve škole odpovědný;

Soutěžní podmínky a průvodce v příloze a na www.studentskydesign.cz

Info rovněž na www.designcabinet.cz

pdf.png Národní cena za studentský design 2017 - Propozice
pdf.png Národní cena za studentský design 2017 - Průvodce

NCSD_2017_plakat