Neotevřené předměty LS 2016/2017

V důsledku malého počtu přihlášených studentů na volitelné předměty: KADE/MTP2 - Materiály a technologie prakticky 2,  KADD/MMP2 – Multimediální prezentace 2, KAAT/C4D2 - Počítačové metody – Cinema 4D 2, KAAT/ZANA4 – Základy animace 4, KKTS/ SOFPR - SW podpora řízení projektů, KUMK/DEHUB – Dějiny hudby, KUMK/PROD2 – Produkce 2, KUMK/ONEKO – One-to-one komunikace, KUMK/TVDOT - Tvorba dotazníků, CJV/CCAE2 – Příprava na zkoušky Cambridge C1, CJV/CJF6 – Pokročilá Francouzština, CJV/CVN4 Cizí jazyk – němčina – středně pokročilí, CJV/CVN8 – Cizí jazyk – němčina – pokročilí, proděkanka Ing. Lenka Harantová, Ph.D. rozhodla, že u těchto předmětů nebude výuka v letním semestru akad. roku 2016/2017 realizována.

Studenti si mohou nahradit neakceptované předměty jinými předměty, na nichž jsou ještě volná místa, a to bez administrativního poplatku na studijním oddělení do konce měsíce února 2017.