Pozvánka na Blok expertů: Voda pro všechny

FMK pořádá ve středu 21. září 2016 v Akademia centru akci Blok expertů: VODA PRO VŠECHNY.

Zveme vás na Blok expertů: VODA PRO VŠECHNY, který pořádáme ve středu 21. 9. 2016 od 13:00 hodin v aule Academia centra, budova U2, Mostní 5139. Jedná se o společnou výuku pro všechny studenty prezenční formy studia na FMK. Podle rozvrhu bude probíhat výuka dne 21. 9. 2016 jen do 12 hodin.

VODA PRO VŠECHNY je jednotícím tématem pro zadání do všech atelierů a ÚMK pro tento akademický rok 2016/2017.

Na Blok expertů jsme pozvali odborníky z různých oborů, abychom se mohli o vodě dozvědět z odlišných úhlů pohledu: výzkumník, ochránce přírody, publicista, sochař, architekt, rybář, designer a možná i botanik…

Pozvání zatím přijali: Vladimír Kořen, Josef Nistler, Mark Rieder, Dominik Hrodek, František Svátek a Ivana Holišová. Medailony našich expertů budou postupně k vidění na FB stránkách FMK UTB ve Zlíně: https://www.facebook.com/fmk.utb