Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků

Slavnostní imatrikulace nově přijatých studentů do 1. ročníků bakalářských programů Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se koná v pondělí 25. září 2017 v 10:00 hodin, v Aule budovy UTB v budově U2, Mostní ulice 5139.

Studenti 1. ročníků bakalářských studijních programů se dostaví v uvedený den v 8:00 hodin (ve společenském oděvu) do Auly UTB. Účast na této akci je povinná. Složením akademického slibu při zahájení studia se stávají zapsaní studenti členy akademické obce fakulty.

Po skončení slavnostní akce bude probíhat výuka od 13:00 hodin dle rozvrhu.