Slavnostní promoce absolventů FMK 2017

Slavnostní promoce absolventů FMK proběhnou 3. a 4. července 2017 v Aule budovy UTB ve Zlíně, Mostní ulice 5139. Rozpis jednotlivých skupin je stanoven v Rozhodnutí děkana RD2017.04.