Ubytovací stipendium – dodatečné žádosti

Studenti prezenční formy, kteří si v zimním semestru včas nepožádali o ubytovací stipendium pro akad. rok 2016/2017, mohou o něho elektronicky požádat do 26. března 2017 přes Portál UTB-Moje studium-Moje údaje-Stipendia studenta-Ubytovací stipendium-Podání žádosti (vyplnit a potvrdit). Před podáním žádosti musí student vyplnit číslo bankovního účtu v záložce Úprava osobních údajů studenta-Bankovní účet.