Výběrové řízení na studijní a pedagogické mobility v Izraeli

Proděkan pro mezinárodní vztahy vyhlašuje výběrové řízení na studijní a pedagogické pobyty na Bezalel Academy of Arts and Design, Izrael v rámci programu Erasmus+ mezinárodní kreditová mobilita.

V rámci programu Erasmus+ jsou nově podporovány výměny studentů a zaměstnanců vysokých škol s vybranými partnerskými zeměmi mimo Evropu (pro FMK - Izrael)

Nabídka pro studenty: (pouze výtvarné obory)

  • 4-měsíční studijní pobyt pro 1 studenta (LS 2017/18)

Nabídka pro pedagogy:

  • 7-denní výukový pobyt pro 2 pedagogy
  • 7-denní školící pobyt pro 1 pedagoga

Výše stipendií a grantů:

  • Vyjíždějící studenti: 650 EUR / měsíc (+náklady na dopravu)
  • Vyjíždějící zaměstnanci: 160 EUR / den (+náklady na dopravu)

Informace k VŘ pro studenty:

Zájemci zašlou do 22. října 2017 následující dokumenty na eprokopova@utb_cz:

  1. přihláška - ke stažení zde
  2. strukturované CV v Aj
  3. motivační dopis v Aj
  4. portfolio

Výběrovými kritérii budou dosavadní studijní výsledky, jazyková vybavenost, propojenost s daným regionem (téma závěrečné VŠ kvalifikační práce)

Ústní pohovor s uchazeči se uskuteční v úterý 24.10.2017, mezi 13 - 15 hod., v kanceláři 2014/U41

Informace k VŘ pro pedagogy:

Žádost o účast ve VŘ zašlou zájemci emailem adresovaným proděkanovi pro mezinárodní vztahy (vodicka@utb_cz), do 30.11.2017.

Výběrovými kritérii bude odborný profil žadatele, jazyková vybavenost, propojenost s daným regionem, motivace (přínos pro další vzdělávání), přínos mobility pro rozvoj internacionalizace FMK

VŘ proběhne v prosinci 2017 na Mezinárodním oddělení UTB. (termín bude upřesněn)