Vyhlášení doplňovacích voleb do komory akademických pracovníků AS UTB

Akademický senát Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně oznamuje, že Akademický senát UTB ve Zlíně vyhlásil doplňovací volby k obsazení uvolněného místa zástupce FMK v komoře akademických pracovníků AS UTB.

Termín doplňovacích voleb zástupců FMK v komoře akademických pracovíků AS UTB byl stanoven na 21. září 2017. Návrhy kandidátů se přijímají od pondělí 4. 9. 2017 od 12.00 hodin do pondělí 11. 9. 2017 do 12.00 hodin. Doplňovací volby do AS UTB ve Zlíně proběhnou ve čtvrtek dne 21. 9. 2017 od 9.00 do 15.00 v budově U4, Štefánikova 2431, 1. patro.

pdf.png Organizační pokyny pro doplňovací volby do komory akademických praocvníků AS UTB (září 2017)