Zlín se přesouvá do Německa

Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně bude v průběhu měsíců října a listopadu součástí 19. ročníku Dnů české a německé kultury v Drážďanech. Představí tak v Německu tvorbu studentů i pedagogů napříč svými 11 ateliéry. Těšit se můžete na design, film i fotografie.

V rozmezí od 23. září do 26. listopadu 2017 se představí rozmanitý česko-německý kulturní program, sestávající z celkem 94 akcí osvědčeně rozdělených do tří částí – prolog, jádro festivalu a epilog. V letošním roce se nám s četnými projekty představí Zlínský kraj a jeden z jeho hlavních reprezentantů — Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

V průběhu 2 měsíců se tak v Drážďanech můžete podívat například na designovou instalaci ZADRŽ VODU, která je výstupem celoroční mezioborové práce studentů FMK UTB ve Zlíně, výstavu fotografiky Richarda Vodičky, zaměřující se na zlínskou architekturu, nebo shlédnout některý ze studentských filmů.

pdf.png Dny česko-německé kultury - Drážďany 2017 - Pozvánka

Bossoculus

Kovový objekt Bosocculus, Ute Deutz a Vladimír Kovařík

Zadrž vodu!

Z výstavy ateliéru Design oděvu Zadrž vodu!

Zadrž vodu!

Z výstavy plakátů ateliéru Grafický design Zadrž vodu!