Ateliér Audiovizuální tvorba

Výuka na ateliéru Audiovizuální tvorba je zaměřena na poskytování znalostí a praktických dovedností v oborech Produkce a Teorie a praxe audiovizuální tvorby (se specializacemi režie a scenáristika, kamera, vizuální efekty, střihová a zvuková skladba). Studenti plní jednotlivé úkoly v daných tvůrčích disciplínách a jsou schopni poznatky a zkušenosti aplikovat v týmové práci na konkrétních audiovizuálních dílech. Výuka na ateliéru se orientuje především na digitální technologie a moderní postupy, přičemž studenty připravuje do praxe v profesionální oblasti audiovizuální komunikace - v hrané, televizní a reklamní tvorbě, produkci a postprodukci.

Rozhovor s akad. mal. Borisem Masníkem, externím pedagogem ateliéru Audiovizuální tvorba

Můžete se prosím představit – čemu se na FMK věnujete?

Na FMK vyučuji předmět „Filmový trik“. Tento dříve specifický obor má však v současné době vzhledem k technologickým změnám v oblasti kinematografie – konkrétně jde o digitalizaci – mnohem širší dosah. Dříve se trikové zpracování týkalo pouze určitých filmových žánrů a témat – nyní však splývá s dnes již standardní digitální obrazovou postprodukcí. Týká se tedy doslova každého audiovizuálního díla. Obsahem těchto přednášek však nejsou pouze současné technologie a poznatky z jejich praktické realizace, ale i vztah obrazových efektů k dramaturgii filmového příběhu nebo ohlédnutí do historie oboru.

Je zde něco, co vás na studentech audiovize vždy pozitivně překvapí?

Těší mne zájem studentů o tyto přednášky. Pozitivně mne vždy překvapí reakce studentů na ukázky a popis klasických filmových triků. Svědčí to o tom, že o tématu přemýšlí, nepodléhají současné inflaci obrazových „superefektů“, jsou schopni ocenit úsilí i výsledky práce „starých trikařů“ (přestože některé efekty již mohou působit bez znalosti souvislostí z dnešního pohledu naivně) a hlavně většina posluchačů chápe historii oboru a kinematografie jako jeden z možných zdrojů inspirace pro svou práci.

Proč byste doporučil studium FMK ve Zlíně?

  • Snaha vedení fakulty reagovat strukturou výuky na aktuální trendy v audiovizi
  • Pedagogické vedení
  • Prostředí a atmosféra školy (..i celého „baťovského“ Zlína a jeho okolí)
  • Filmová tradice Zlína („duch Karla Zemana, vznášející se nad městem“…:-))
  • Možnost mezinárodních kontaktů
  • Zájem fakulty o absolventy a jejich „start do praxe“

(..a jak to tak vidím „zvenčí“, asi i fajn „studentský život“, možná „lidštější“ než v nějakém velkém univerzitním městě.. :-))

Jaké mají dle vás absolventi FMK vyhlídky do budoucna?

Audiovize a moderní komunikační technologie se v posledních letech bouřlivě rozvíjí a zasahují prakticky do všech oblastí života. Dostupnost těchto technologií a svobodný přístup informacím na jedné straně umožnily tvorbu „každému, kdo o to má zájem“, aniž by musel vystudovat patřičnou školu – tím spíše je však potřeba talentovaných lidí, kterým „o něco jde“ a kteří „mají něco navíc“, mají potřebné znalosti i zkušenosti, a hlavně vidí daný obor v širších souvislostech.

V postprodukční firmě UPP a.s. (http://www.upp.cz/cs/) , kde pracuji jako vfx supervizor, je již zaměstnáno několik absolventů FMK ve Zlíně, a musím říct, že patří k našim nejlepším a nejžádanějším.

Rozhovor s Jakubem Machalou, studentem ateliéru Audivizuální tvorba

Jakube, ty jsi z Brna, pověz, jak ses dostal do Zlína.
 
Na gymnáziu jsem hrál divadlo a můj kamarád (a budoucí spolustudent) František Mach mi řekl, že ve Zlíně je nová a zajímavá škola. Zajímavá z toho důvodu, že jsme spolu předtím začínali točit krátké filmy a další podobné neřesti :) Možnost studovat audiovizi mi tedy přišla skvělá. Výlet do Zlína byla parádní zkušenost a od té chvíle jsem se tam vždycky cítil dobře.

Co ti škola "dala"?
 Bylo to idealní místo k navázání kontaktů se zajímavými lidmi a vytvoření vazeb s profesionály – takže vlastně šance se svým oborem nyní živit. Ale zároveň mi dala možnost žít několik let v kreativním prostředí a naučit se spoustu věcí.

Co tedy na studiu na Fakultě multimediálních komunikací nejvíce oceňuješ?
To, že se v jedné budově potkávají lidé rozličných názorů a talentů. Ten barák je zkrátka inspirativní prostředí. :)

Vzpomeneš si na nějakou zábavnou příhodu ze svého studia?
Večírky, nebo jiné mimoškolní aktivity asi vyzdvihovat nemusím, to by bylo na dlouho. Tam bych našel těch zábavných historek opravdu dost.
Ale vybaví se mi jedna vzpomínka hned z prvních chvil "studia". Stala se už při pohovoru, což je součást druhého kola přijímaček. Tehdy se mě zeptali na můj názor na film "Zkouřená hora". Nevěděl jsem přesně co myslí a až o chvíli později mi docvaklo, že se tázající spletl a baví se o oscarovém dramatu "Zkrocená hora". Formální atmosféru tohle přeřeknutí dost uvolnilo. A uvolněné mi to od té doby přišlo ve Zlíně už pořád.

Co myslíš, na co budeš vzpomínat za deset let, když se řekne FMK UTB?
Budu si říkat, že to byla nejlepší možná volba pro mě. Skvělí lidé, excentrická studentská léta a práce, kterou mohu dělat dodnes.