Centrum kreativních průmyslů a podnikání

CKP UTB FMK vyvíjí snahy směřující k podpoře udržení kvalifikovaných sil v regionu s cílem naplňovat požadavek zvyšování podílu kreativní třídy v regionální ekonomice. Očekávaným efektem je i další rozvoj samostatného ekonomického odvětví kreativních průmyslů včetně multiplikačních efektů v podobě tvorby nových pracovních příležitostí a zajištění růstu prosperity v kraji.

Prostřednictvím CKP bude poskytováno zvýhodněné prostředí pro začínající firmy absolventů studia kreativních oborů na Fakultě multimediálních komunikací, které v raném stádiu životního cyklu firmy musejí soustředit značné úsilí na konkretizaci základní myšlenky svého podnikání, aby mohly přilákat další partnery či kapitál, který podpoří jejich podnikání v tomto směru. Většina inkubátorů působí v blízkosti vysokých škol, odkud pochází hlavní zdroj podnikatelských myšlenek. Přínosem by mělo být jasné zacílení na konkrétní znalosti v kreativních oborech a na jejich obchodní využití. Následným krokem po vybudování infrastruktury zajišťující dostatečné zázemí a technologické vybavení centra bude poskytování služeb podnikatelského inkubátoru, včetně strategického řízení a managementu inovací.

Sídlo Centra kreativních průmyslů a podnikání - UPPER 

Budova U11/1. patro
Nad Ovčírnou III 3685
760 01 Zlín

http://upper.utb.cz

Výkonný manažer

PhDr. Irena Ondrová 
Mobil: +420 602 305 274
E-mail: ondrova@upper_utb_cz
Kancelář: U42/206

Manažeři

MgA. Lucia Plevová
E-mail: upper@fmk_utb_cz

MgA. Michal Jakubec
E-mail: upper@fmk_utb_cz

MgA. Veronika Zelezníková
E-mail: upper@fmk_utb_cz

Provozní řád pro objekt U11 - Centrum kreativních průmyslů

Provozní řád U11 - CKP.pdf