Ateliér Design oděvu

Rozhovor s Mgr. art. Márií Štranekovou, ArtD., Design oděvu

Jak se mohou prosadit mladí designéři v dnešním módním průmyslu?

Mária Štraneková

Ve studentech podporujeme individuální vyjádření jejich kreativity prostřednictvím módy. Zároveň se snažíme, aby už během studia pracovali na praktických projektech, a tím částečně přispěli k dobrému fungování oděvního designera v praxi.
Snažíme se najít studentovu podstatu a míru, jakou je schopen se zapojit do dnešního módního průmyslu  jak    z pohledu samostatného tvůrce nebo člena tvůrčího týmu nějaké již zaběhlé značky.
Jsou tady i možnosti mimo tvořivý proces - módní redaktor nebo kvalifikovaný obchodník. K tomu napomáhá studium módního marketingu.

Jaké mají studenti k dispozici vybavení?

V současnosti obýváme obrovský, slunečním světlem zalitý ateliér v budově U16 s dobrým technologickým vybavením (průmyslové stroje, počítače). Neustále se snažíme inovovat vyučované předměty i samotný ateliér nákupem nových strojů.
Vyjimečnost Fakulty multimediálních komunikací je potom hlavně v možnosti pracovat s jinými obory a vytvářet projekty na základě tvořivých skupin či týmů. To přináší skvělé a zajímavé výsledky.

Je něco, co vás na studentech vždy dokáže pozitivně překvapit?

Studenti mě příjemně překvapili například projektem UTEBE. Pracovali jako tým a komplexně ho zpracovali i v rámci spolupráce mezi jinými obory.
Také mě vždy příjemně překvapí ochota spolupracovat na tématech mimo ateliérové školní zadání, ať už organizaci či účastí. Například charitativní modní přehlídky.
Těší mě, když jejich kreativita sahá i mimo ateliér.

Jací lidé jsou tedy ideální uchazeči o studium na vašem ateliéru?

Osobnosti, kteří komplexně chápou pojem móda. Studenti s kreativním potenciálem hlavně pro tvorbu, ale i postprodukci módy. Po pozitivních zkušenostech máme dveře otevřené i studentům gymnázií, kteří samozřejmě musí disponovat znalostmi oděvní praxe. Ty jsou pro oděvního designéra nevyhnutelnou součástí.

Proč byste studentům doporučila studium ve Zlíně na úkor podobně zaměřených škol v České republice?

Zlín je malebné město se zajímavou tradicí. Je to progresivně rozvíjející se místo, kde studenti dostávají prostor v budoucnosti vybudovat silný kreativní hub - studentské město s potenciální platfromou budovat novou vlnu kreativního průmyslu v ČR a SR.