Ateliér Design oděvu

Ateliér Design oděvu / ADO / je dynamicky se rozvíjející ateliér Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Ve studentech podporujeme individuální vyjádření jejich kreativity prostřednictvím módy. Zároveň se snažíme, aby už během studia pracovali na praktických projektech, a tím částečně přispěli k dobrému fungování oděvního designera v praxi. Snažíme se najít studentovu podstatu a míru, jakou je schopen se zapojit do dnešního módního průmyslu jak z pohledu samostatného tvůrce nebo člena tvůrčího týmu již zaběhlé značky. Jsou tady i možnosti mimo tvořivý proces – módní redaktor nebo kvalifikovaný obchodník. K tomu napomáhá studium módního marketingu.

Práce studentů reagují na aktuální dění v módním průmyslu a plně využívají potenciál oborové i multioborové spolupráce. Historie ateliéru je specifická svým zaměřením na oblast reklamy, průmyslu a marketingu. Velký důraz je kladen na rozvoj konceptuální tvořivosti a originality. Semestrální témata jsou flexibilní, zaměřená tak, aby studenti komplexně rozvíjeli svoji kreativitu. Výsledkem je oděv v jeho výtvarné, ale i komerční poloze. Důležitou součástí studia je také prezentace tvorby. Ateliér se pravidelně prezentuje na módních přehlídkách a výstavách. Práce studentů už získaly nemalé úspěchy a ocenění doma i v zahraničí.