Filmy

Studenti AAV vyprodukují více jak sto audiovizuálních děl ročně - oborových a ateliérových cvičení, mezioborových projektů, klauzurních, bakalářských a magisterských prací. Vybrané snímky jsou následně distribuovány prostřednictvím projektu UTB Shorts.

Snímky studentů AAV - http://audiovize.fmk.utb.cz (pouze v síti UTB).

Veřejně přístupné snímky studentů AAV na Realeyz.tv.

Odkaz na distribuční projekt UTB Shorts.