O nás

Studium v Ateliéru Design obuvi je zaměřeno na získávání znalostí a výtvarného rozhledu v oboru, rozvinutí tvůrčích postupů při navrhování, na úzkou spolupráci
s průmyslovou výrobou a v neposlední řadě na profesionální kompletaci díla. Koncepce výuky následuje baťovsko-kovářovskou tradici zlínské Školy umění. Pochopení přání zákazníka, porozumění požadavkům chodidla, znalost aktuálních módních trendů, ale také technologicko-výrobních postupů umožňuje studentům pokračovat a šířit baťovskou tradici u nás i v zahraničí.

V rámci bakalářského studijního programu jsou studenti obeznámeni se základy oborových předmětů, mezi něž patří například Obuvnické materiály, Zdravotně nezávadné obouvání, Modelářství a Obuvnická technologie; nedílnou součástí jsou také kurzy Figurální kresby a malby a Dějiny obouvání a designu. Ateliérová cvičení jsou zaměřena na rozvoj designérského vnímání a individuálního přístupu k řešení jednotlivých projektů. Studenti si v průběhu tří let osvojují pravidla designérských procesů, které kromě samotného navrhování zahrnují další důležité části – analýza dat, rešerše, koncept, moodboardy apod.  

Navazující magisterské studium je zaměřeno na zdokonalování autorského přístupu k řešení úkolů a profesionální prezentaci díla v českém a anglickém jazyce. V rámci ateliérových zadání studenti pracují na úkolech pro konkrétní zadavatele z oblasti průmyslové výroby, ale také na mezioborových projektech nebo vytvářejí širší autorské kolekce obuvi a galanterních doplňků, kde řeší problémy v rovině umělecké nebo konstrukční/technologické. V magisterském studijním programu studenti prohlubují své znalosti mimo jiné v oblasti biomechaniky chůze, tradičních řemeslných obuvnických technik a CAD systémech pro účely obuvnického průmyslu.   

WEB: http://designobuvi.fmk.utb.cz/cs/

Interní pedagogové:

Externí pedagogové: