Přijímací řízení 2017/2018

Zadání prvního úkolu 2. kola přijímací zkoušky:

Vytvořte soubor 7 - 9 fotografií na téma „Hranice“ (formát tisku 24x30 cm nebo odvozený formát, libovolná technologie). Obyvatelé komunistických zemí vnímali hranice jako jeden ze znaků uzavřenosti těchto států vůči okolnímu světu. Státní hranice byla za doby komunismu především skutečnou fyzickou překážkou cestování do zahraničí. Tento pojem má však pro současnou společnost mnohem více konotací. Přemýšlejte o tomto pojmu v širších souvislostech. Součástí odevzdané práce je písemný artist statement, v rozsahu min. 1 str. A4. Hodnocena je originalita řešení, obrazová kvalita souboru.

Úkol odevzdáte dne 25. 1. 2017 při zahájení 2. kola přijímací zkoušky.