Přijímací řízení 2018/2019

Domácí úkol: vytvořte soubor 7 - 9 fotografií na téma „Hra“, o tématu uvažujte v širších souvislostech (formát tisku 24 x 30 cm nebo odvozený formát, libovolná technologie). Součástí odevzdané práce je písemný artist´s statement v rozsahu cca 1/2 str. A4. Hodnocen je nápad, kreativita, vizuální kvalita a inovativní řešení.
Domácí úkol odevzdáte dne 24. 1. 2018 při zahájení 2. kola přijímací zkoušky v ateliéru Reklamní fotografie.