Ateliér Produktový design

Produkt – realizací to nekončí

Frederik Dedik - voda na kole

Frederik Dedík: Voda na kole

Lucia Kubisova-Kriva - repraky

Lucia Kubišová-Krivá: repráky

Michal Marko: Sul a pepr

Michal Marko: Sůl & pepř

Nikola Mrazkova-Schwachova - trikiniki

Nikola Mrázková-Schwachová: Trikiniki - kolekce dětských sedacích prvků

Jakub Hajek a Ondrej Homolka - P.O.P. stojan

Jakub Hájek, Ondřej Homolka: P.O.P. stojan

V rámci studijní koncepce se orientujeme na designerskou praxi v několika rovinách: výrobní – uživatelské – etické. Důraz klademe na znalost materiálů, technologii a ergonomii, stejně jako na schopnost uvažovat nad produkty z pohledu koncového uživatele.

Dlouhodobá udržitelnost i etická a enviromentální zodpovědnost jsou nedílnou součástí designerského procesu, stejně jako otázky vedoucí studenty ke komplexnímu designerskému myšlení.

Často řešíme návrh nejenom produktu, ale i jeho obalu a prostředků podpory prodeje. Proto je nutné, abychom byli schopni uvažovat v souvislostech a přiměřeně danému zadání. Při navrhování také klademe důraz na jeho komplexní obsah – od kresebné skici přes model či funční prototyp až po prezentaci projektu. Spolupráce s praxí nám pomáhá získávat zpětnou vazbu a kriticky nahlížet na svou práci.