Ateliér Prostorová tvorba

Studium se zaměřuje na znalosti problematiky prostorové tvorby, vnímání prostoru z hlediska jeho skladebnosti a aplikace ve výstavnictví, scénografii, interiérové a nábytkové tvorbě, navrhování drobné architektury a vybavení veřejného prostoru. Základem oboru je znalost principů z oboru architektury a designu, které vytvářejí základ pro řešení vnitřních a vnějších prostorů. Absolventi najdou uplatnění v oblasti interiérové a architektonické tvorby, při scénických úpravách prostoru, v reklamních a designerských studiích, popř. ve studiích zabývajících se nábytkem a užitným i výtvarným vybavením prostoru v interiéru i v exteriéru.

DOX

Rozhovor s Renatou Sekaninovou

Rozhovor s Renatou Sekaninovou, studentkou ateliéru Prostorová tvorba

Co tě napadne, když se řekne Zlín?

Napadá mě spousta věcí: Jednou z nich jsou určitě přátelé, které jsem na škole poznala. Také se mi vybavují obrazy nádraží a průmyslové budovy, které vždycky míjím, když přijíždím do Zlína. Taky zábava, vernisáže, zajímaví lidé, rozplánované projekty, zkoušky z dějin umění, nesmí chybět probdělé noci nad nedokončenou prací a to všechno se děje kvůli škole, takže závěrečné slovo bude UTB.

Můžeš popsat, co to vlastně je "prostorová tvorba"?

Prostorová tvorba se nedá popsat jedním slovem, ale určitě to jde pochopitelně vysvětlit. Jako základ musím říct, že nejsme architekti, tudíž naším posláním není navrhovat budovy a rozsáhlé komplexy, ale vytváříme a snažíme se vylepšit prostor okolo nás.

Pomocí principů, které se učí na našem ateliéru, vytváříme prostorové vztahy navazující na okolí, vytváříme různé atmosféry pomocí barev a tvarů v prostoru, pracujeme s veřejným prostorem, scénami v divadle, navrhujeme módní přehlídky, interiéry, zabýváme se výstavnictvím a v podstatě můžeme tvořit i drobnou architekturu. Prostorová tvorba zahrnuje mnoho vrstev, ovšem nejdůležitější je, si uvědomit, že prostor, s kterým se dá pracovat, se neschovává pouze v nějaké budově a nečeká na svůj vznik, už tady je a je třeba ho vnímat.

Jak by znělo srovnání: "Co si druzí myslí, že je prostorová tvorba" versus "Co opravdu je prostorová tvorba" ?

Člověk, který se ještě nesetkal s tímto pojmenováním oboru, opravdu netuší, co všechno si pod tím může vybavit. Hned se ptá ,,Co to je, ten Prostor?“ Když jim vypovím o tom, co vše můžeme dělat a vyzkoušet si, většinou odpoví: ,,To je skvělé, to jsem netušil, že je to tak obsáhlý obor“. Povětšinou si totiž myslí, že se zabýváme pouze interiéry nebo vytvářením objektů a nebo je nenapadne vůbec nic...

Co na studiu na FMK nejvíce oceňuješ?

Kromě našeho vedoucího ateliéru, pana architekta Michaela Klanga, oceňuji také možnosti, které se nabízí v meziateliérových spolupracích. Těší mě, že se my jako ,,prostoráci“ můžeme zapojit do vytváření prostorů, které slouží jako platforma pro různé filmy.

Který prostor ve Zlíně Tě nejvíce uchvátil a proč?

Mám ráda výhled z našeho ateliéru, který je ve 4. patře budovy U16. Ten pohled z dálky na jednotně vypadající Zlín...

Co myslíš, na co budeš vzpomínat za deset let, když se řekne FMK UTB?

Určitě na hodně různorodé zážitky spojené se studiem... =D