Půjčování techniky

Informace o technice na realizaci svých cvičení můžete získat na  
e-mailu janik@fmk_utb_cz, nebo na tel: 576 034 315, nebo v místnosti U42/253A osobně.

"Minimum pro zapůjčení techniky":  

Technika vám bude zabukována až po předložení řádně vyplněného „realizačního listu“. V něm bude uvedená technika pro natáčení, termíny... 
Pro vyzvednutí techniky je rozhodující a nutné schválení výroby (podpis) od vedoucího výroby MgA. Jiřího Mynaříka. (kolonka "Schválena výroba")
Kamerovou techniku si bude vyzvedávat kameraman a zvukovou techniku zvukař a také za ni budou odpovídat.
Chcete-li půjčit zvukovou techniku, je třeba podpis Prof. Ing. Jána Grečnára ArtD.  nebo  MgA. Pavla Hrudy.  
Při zapůjčení techniky bude, zvlášť za kamerovou techniku od kameramana a zvlášť za zvukovou techniku od zvukaře, složena záloha 500,-Kč, která bude při dodržení směrnice (SD2017.03 Směrnice k zapůjčování techniky na FMK) navrácena. 
  
Nápady, návrhy pro zlepšení chodu technického zázemí FMK směřujte na: janik@fmk_utb_cz    

"Záznam o realizaci - výrobního listu...."Realizacni_list_konzultace_2015.xls  )

Doba pro výdej a příjem techniky:    8:00-11:00 hod., U42/253A      

Technika se přebírá a vrací osobně ve stanoveném termínu (uvádějte datum zapůjčení a datum vrácení techniky)
Doporučuji přečíst Směrnici děkana SD2017.03 - Směrnice k zapůjčování techniky na FMK                            

Přehled objednané techniky v ak. roce 2017/2018:    TECHNIKA_2017_2018.xls

!!! Studenti, kteří nevrátili (nebo ztratili) v pořádku techniku z natáčení, nedostanou další techniku půjčit až do vyřešení !!!     ( Bistřický, Černý ) 

 !!! zdůrazňuji - při nedodržení termínu vrácení techniky ( a to z jakéhokoliv důvodu ) nevracím zálohu !!!

   
...kontrolujte si svou objednanou techniku na webu a včas upozorněte na případné chyby zablokované techniky na webu...děkuji.

Rezervační systém pracovišť ateliéru Audiovizuální tvorba 

Archív studentských prací - přístup pouze z vnitřní sítě UTB