Půjčování techniky

Informace o technice na realizaci svých cvičení můžete získat na  
e-mailu janik@utb_cz (janik@fmk_utb_cz), nebo na tel: 576 034 315, nebo v místnosti U42/253A osobně.

"Minimum pro zapůjčení techniky":  

Technika vám bude zabukována až po předložení řádně vyplněného „realizačního listu“. V něm bude uvedená technika pro natáčení, termíny... 
Pro vyzvednutí techniky je rozhodující a nutné schválení výroby (podpis) od vedoucí výroby (Mgr. Eva Učňová, dv.4303) "Záznamu o realizaci - výrobního listu...."Realizacni_list_konzultace_2015.xls  ). (kolonka "Schválena výroba")

Kamerovou techniku si bude vyzvedávat kameraman a zvukovou techniku zvukař a také za ni budou odpovídat.
Na oborové cvičení "Zvuk", je třeba podpis Prof. Ing. Jána Grečnára ArtD.  nebo  MgA. Pavla Hrudy
Na kamerové cvičení stačí schválení Mgr. art. J.Liebenbegera, ArtD.
Při zapůjčení techniky bude, zvlášť za kamerovou techniku od kameramana a zvlášť za zvukovou techniku od zvukaře, složena záloha 500,-Kč, která bude při dodržení směrnice (SD2017.03 Směrnice k zapůjčování techniky na FMK) navrácena. 
Pokud to jde, zamluvte si techniku alespoň den předem, z důvodu plánování mé práce...
  
Nápady, návrhy pro zlepšení chodu technického zázemí FMK směřujte na: janik@fmk_utb_cz    

Doba pro výdej a příjem techniky:    8:00-11:00 hod., U42/253A      

Technika se přebírá a vrací osobně ve stanoveném termínu (uvádějte datum zapůjčení a datum vrácení techniky)
Doporučuji přečíst Směrnici děkana SD2017.03 - Směrnice k zapůjčování techniky na FMK                           

Přehled objednané techniky v ak. roce 2017/2018:    TECHNIKA - 2017/2018

              V pondělí 5.1.2018 se technika půjčuje jen cca do 9:30hod..

!!! Studenti, kteří nevrátili (nebo ztratili) v pořádku techniku z natáčení, nedostanou další techniku půjčit až do vyřešení !!!   

 !!! zdůrazňuji - při nedodržení termínu vrácení techniky ( a to z jakéhokoliv důvodu ) nevracím zálohu !!!

- od ak. roku 2017/18 jsou k zapůjčení použité filtry a frosty z předchozího období a už nebudou doplňovány, ostatní filtry si musíte zajistit sami.   

...kontrolujte si svou objednanou techniku na webu a včas upozorněte na případné chyby zablokované techniky na webu...děkuji.

Rezervační systém pracovišť ateliéru Audiovizuální tvorba 

Archív studentských prací - přístup pouze z vnitřní sítě UTB