Rezervace pracovišť

Online rezervace pracovišť: http://rezervaceav.fmk.utb.cz.

Přihlašujte se stejně jako do Portálu UTB.