Doporučená literatura

SEZNAM ZÁKLADNÍ A DOPORUČENÉ LITERATURY PRO PŘEDMĚTY ARF:

ROSENBLUM, Naomi. A World History of Photography. Abaeville Press Publishers, New York 1984. 

BIRGUS, Vladimír, MLČOCH, Jan. Akt v české fotografii. Praha: KANT, 2001, ISBN 80-86217-35-3. 

MRÁZKOVÁ, Daniela, REMEŠ, Vladimír. Cesty československé fotografie. Praha: Mladá fronta, 1989. ISBN 80-204-0015-X. 

ANDĚL, Jaroslav. Česká fotografie 1840-1950 : příběh moderního média. Praha: Kant, 2004. ISBN 80-86217-66-3. 

BIRGUS, Vladimír, MLČOCH, Jan. Česká fotografie 20. Století, průvodce. Praha: Kant, 2005. ISBN 80-86217-89-2. 

KUNEŠ, A., POSPĚCH, T. (ed.). Čítanka z teorie fotografie. Opava: Slezská univerzita, 2003. ISBN 80-7248-183-5. 

Dějiny českého výtvarného umění IV/1+2. Praha: Academia, 1998. 

HLAVÁČ, Ĺudovít. Dejiny fotografie. Martin: Osveta, 1984. 

SKOPEC, Rudolf. Dějiny fotografie v obrazech od nejstarších dob k dnešku. Praha: Odeon, 1963. 

BAATZ, W. Fotografie. Praha: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0210-6. 

BIRGUS, V. Fotografie. Informatorium 2. Praha, Mladá Fronta, 1984. 

 BIRGUS, V., SCHEUFLER, P. Fotografie v českých zemích 1839 - 1999. Praha: Grada, 1999. ISBN 80-7169-902-0. 

KOETZLE, H. Lexikon der Fotografen 1900 bis Heute. Mnichov: Knaur, 2002. ISBN 3426664798. 

FRIZOT, Michael. New History of Photography. Kolín nad Rýnem: Könemann, 1998. 

MRÁZKOVÁ, D. Příběh fotografie. Praha: Mladá fronta, 1985. 

KOETZLE, Hans-Michael. Slavné fotografie. Historie skrytá za obrazy I. Köln: Taschen, 2003. ISBN 3-8228-2576-X. 

SCHEUFLER, Pavel. Teze k dějinám fotografie do roku 1914. Praha : AVU, 2000. ISBN 80-85883-57-0.

CÍSAŘ, Karel. Co je to fotografie? Herrmann & synové, Praha, 2004. 

GRYGAR, Štěpán. Konceptuální umění a fotografie. AMU, Praha, 2004. 

SONTAG, Susan. O fotografii. Praha, 2002. 

SILVERIO, Robert. Postmoderní fotografie. AMU, Praha, 2007. 

BARTHES, Roland. Světlá komora, Agite/Fra. Agite/Fra, Praha, 2005.

Veškeré obrazové fotografické publikace a časopisy

SEZNAM ZÁKLADNÍ A DOPORUČENÉ LITERATURY PRO TECHNOLOGICKÉ

PŘEDMĚTY ARF:

FOTOCHEMIE – Základní

JIRÁČEK, M., et al. Technické základy fotografie. 2002, Komora fotografických živností Praha. ISBN 80-02-01492-8.

JUNGE, K-W., HÜBNER, G., Fotografische Chemie. Aus Teorie und Praxis, 1982, VEB Fotokinoverlag Leipzig

NOVOTNÝ, P., FotochemieUpravený studijní text pro posluchače I. ročníku ARF FMK, 2012, ARF FMK UTB v elektronické podobě

URBAN, M., Filmová laboratoř, 2001, Filmová a televizní fakulta AMU Praha, ISBN 80-85883-78-3

VELKOBORSKÝ, P., VERMOUZEK, P., Exponometrie v analogové a digitální fotografii, 2006, COMPUTER Press Brno, ISBN 80-251-1198-9

FOTOCHEMIE – Doporučená

HEDGECOE, J. Velká kniha fotografie. 1996, Svojtka a Vašut Praha. ISBN 80-7180-056-2.

HOFFMANN, Z., et al. Bodová exponometrie. 1992, FAMU Praha

KULHÁNEK, J., Fotografie v praxi, 1960 ORBIS Praha

MACEK, J., PASPA, K., Fotografický receptář, 1958, SNTL Praha

NOVOTNÝ, P., Práce s velkoformátovým přístrojem, 2012, ARF FMK UTB v elektronické podobě

SUCHARDA, Jan, Fotografický ateliér, 2010, ZONER Press Brno, ISBN 978-80-7413-088-5

Student Filmmaker´sBook. 2002, Kodak Publication New York, ISBN 0-87985-800-1.

ŠIMEK, J., Fotografie v teorii a praxi, 1970, PRÁCE Praha

ŠMOK, J., PECÁK, J., Barevná fotografie, 1978, SNTL Praha

TUŠL, J., Fotografie – fotochemie a technologie 1. část, 1989, SPN Praha

URBAN, M., SKENÁŘ, Z. Základy senzitometrie. 1987, SPN Praha.

VELKOBORSKÝ, P., Zonální systém, 1996, Slezská univerzita Opava, ISBN 80-85879-40-9

OPTIKA – Základní

FUKA, J., HAVELKA. B., Optika, 1961 Praha SPN

HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky. 2000, Vyd. 1. V Brně: VUTIUM, ISBN 80-214-1868-0.

LEPIL, O. Fyzika pro gymnázia-optika, 2002, Prometheus Praha, ISBN 80-7196-237-6

ŠTRBA, A., MESÁROŠ, Vl., SENDERÁKOVÁ, D., Svetlo, 2011, ENIGMA Nitra, ISBN 979-80-89132-83-6

OPTIKA – Doporučená

EIGL, J., BLUMOVÁ, V, Optické základy obrazové techniky, 1993, Jinočany: H and H

JIRÁČEK, M., et al. Technické základy fotografie. 2002, Komora fotografických živností Praha. ISBN 80-02-01492-8.

JIRÁČEK, M., Fotografická optika, 1960, Orbis - Praha

LEPIL, O., Malý lexikon fyziky, 1995, PROMETHEUS Praha, ISBN 80-85849-77-1

NOVOTNÝ, P., Digitální fotografieVybrané kapitoly pro posluchače I. ročníku ARF FMK, 2012, ARG FMK UTB v elektronické podobě

PIHAN, R. Mistrovství práce s DSLR. 2006, IDIF, s.r.o. Praha, ISBN 80-903210-8-9.

PIHAN, R. Mistrovství práce se světlem., 2009, IDIF, s.r.o. Praha, ISBN 978-80-87155-02-8.

PONEC, Jan, Úvod do vlnové a paprskové optiky, 1991, Univerzita Palackého Olomouc

PONEC, J., JIRÁČEK, M. Digitální fotografie. 2002, UP Olomouc. ISBN 80-244-0533-4.

SENZITOMETRIE A KONSTRUKCE – Základní

JIRÁČEK, M., et al. Technické základy fotografie. 2002, Komora fotografických živností Praha. ISBN 80-02-01492-8.

NOVOTNÝ, P., Digitální fotografieVybrané kapitoly pro posluchače I. ročníku ARF FMK, 2012, ARF FMK UTB v elektronické podobě

PONEC, J., JIRÁČEK, M. Digitální fotografie. 2002, UP Olomouc. ISBN 80-244-0533-4.

VELKOBORSKÝ, P., VERMOUZEK, P., Exponometrie v analogové a digitální fotografii, 2006, COMPUTER Press Brno, ISBN 80-251-1198-9

SENZITOMETRIE A KONSTRUKCE – Doporučená

CLERC, L. Photography. TheCamera and itsFunctions. London: TheFocalPress, 1970. ISBN 0240506855.

GREGOR, K. Konstrukce fotografických přístrojů. 1989, SNP Praha.

HOFFMANN, Z., et al. Bodová exponometrie. 1992, FAMU Praha

JIRÁČEK, M., Fotografická optika, 1960, Orbis - Praha

NOVOTNÝ, P., Práce s velkoformátovým přístrojem, 2012, ARF FMK UTB v elektronické podobě

PIHAN, R. Mistrovství práce s DSLR. 2006, IDIF, s.r.o. Praha. ISBN 80-903210-8-9.

PIHAN, R. Mistrovství práce se světlem., 2009, IDIF, s.r.o. Praha. ISBN 978-80-87155-02-8.

SUCHARDA, Jan, Fotografický ateliér, 2010, ZONER Press Brno, ISBN 978-80-7413-088-5

Student Filmmaker´sBook. 2002, Kodak Publication New York, ISBN 0-87985-800-1.

URBAN, M., Filmová laboratoř, 2001, Filmová a televizní fakulta AMU Praha, ISBN 80-85883-78-3      

URBAN, M., SKLENÁŘ, Z. Základy senzitometrie. 1987, SNP Praha

VELKOBORSKÝ, P., Zonální systém, 1996, Slezská univerzita Opava. ISBN 80-85879-40-9

KOLORIMETRIE – Základní

FRASER, Br., MURPHY, Ch., BUNTING, Fr., Správa barev, 2003, COMPUTER Press Brno, ISBN 80-7226-943-7

FUKA, J., HAVELKA, B., Optika, 1961, SNP Praha

KOLORIMETRIE – Doporučená

DANNHOFEROVÁ, J., Velká kniha barev, 2012, ALBATROS MEDIA Praha, ISBN 978-80-251-3785-

HANUŠ, K. O barvě. Praha: SPN, 1984.

JIRÁČEK, M., et al. Technické základy fotografie. 2002, Komora fotografických živností Praha. ISBN 80-02-01492-8.

KITABATAKE, Akira. Desktop Color Handbook. Tokyo Japan, EIZO NanaoCorp., 2007.

KÜNNE, CH., Úpravy barev, 2007, COMPUTER Press Brno, ISBN 978-80-251-1578-7

PIHAN, R. Mistrovství práce s DSLR. 2006, IDIF, s.r.o. Praha. ISBN 80-903210-8-9.

PIHAN, R. Mistrovství práce se světlem., 2009, IDIF, s.r.o. Praha. ISBN 978-80-87155-02-8.

Student Filmmaker´sBook. New York: Kodak Publication, 2002. ISBN 0-87985-800-1.

Současné technologické trendy

BLOCH, Ch., HDRI pro fotografy a počítačové grafiky, 2007, ZONER Press Brno, ISBN 978-80-7413-001-4

GATCUM, CH., Fotografické experimenty, 2009, ZONER Press Brno, ISBN 978-80-7413-057-1

JIRÁČEK, M., et al. Technické základy fotografie. 2002, Komora fotografických živností Praha. ISBN 80-02-01492-8

PIHAN, R. Mistrovství práce s DSLR. 2006, IDIF, s.r.o. Praha. ISBN 80-903210-8-9.

PIHAN, R. Mistrovství práce se světlem., 2009, IDIF, s.r.o. Praha. ISBN 978-80-87155-02-8.

PONEC, J., JIRÁČEK, M. Digitální fotografie. 2002, UP Olomouc. ISBN 80-244-0533-4.

SUCHARDA, Jan, Fotografický ateliér, 2010, ZONER Press Brno, ISBN 978-80-7413-088-5

Student Filmmaker´sBook. 2002, Kodak Publication New York, ISBN 0-87985-800-1.