Státní závěrečné zkoušky

Harmonogram SZZ 2018

Okruhy otázek pro SZZ 2018

RF - Technologie oboru

RF - Dějiny oboru

Témata BP a DP pro ak. rok 2017/2018

Témata BP a DP ARF pro ak. rok 2017/2018

Obecné zadání bakalářských a magisterských prací pro akademický rok 2017/2018

BC práce - obecné zadání

MGR práce - obecné zadání