Státní závěrečné zkoušky

Okruhy otázek pro SZZ 2017

RF - Technologie oboru

RF - Dějiny oboru

Témata BP a DP pro ak. rok 2016/2017

Témata BP a DP ARF pro ak. rok 2016/2017

Obecné zadání bakalářských a magisterských prací pro akademický rok 2016/2017

BC práce - obecné zadání

MGR práce - obecné zadání