Státní závěrečné zkoušky

Harmonogram SZZ

ARF - harmonogram SZZ červen 2017

Okruhy otázek pro SZZ 2017

RF - Technologie oboru

RF - Dějiny oboru

Témata BP a DP pro ak. rok 2017/2018

Témata BP a DP ARF pro ak. rok 2017/2018

Obecné zadání bakalářských a magisterských prací pro akademický rok 2016/2017

BC práce - obecné zadání

MGR práce - obecné zadání