Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečná zkouška (SZZ) studijního progarmu TPAT se skládá ze dvou částí. První částí je obhajoba bakalářské nebo diplomové práce a druhá část je tvořena zkouškou z předmětů SZZ.

Témata kvalifikačních prací pro akad. rok 2017/2018

01_tematicke okruhy_BC_2017-2018.pdf

02_tematicke okruhy_DP_2017-2018.pdf

-------------------------------------------------------------------

SZZ - bakalářské studium - obory Audiovizuální tvorba a Produkce

 • Obhajoba bakalářské práce
 • Zkouška z předmětů:
  • Dějiny filmu I. (od počátků do 80. let 20. století)
  • Technologie a teorie oboru I.

SZZ - navazující magisterské studium - obory Audiovizuální tvorba a Produkce

 • Obhajoba diplomové práce
 • Zkouška z předmětů:
  • Dějiny filmu II. (od 80. let 20. století do současnosti)
  • Technologie a teorie oboru II.

Přihlášení k SZZ: do 4. 5. 2018
Odevzdání BP/DP: do 9. 5. 2018
SZZ bakalářský a navazující magisterský program: od 28. 5. 2018 do 15. 6. 2018

Okruhy otázek ke SZZ 2017/2018

Dějiny filmu:

OKRUHY K BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM Z DĚJIN FILMU-2017-2018.pdf
Dejiny filmu_SZZF2-2017-2018.pdf

Kamera:

KAMERA_Technologie a teorie oboru_SZZT1-2017-2018.pdf
KAMERA_Technologie a teorie oboru_SZZT2-2017-2018.pdf

Střihová skladba:

STRIHOVA SKLADBA_Technologie a teorie oboru_SZZT1-2017-2018.pdf
STRIHOVA SKLADBA_Technologie a teorie oboru_SZZT2-2017-2018.pdf

Zvuková skladba:

ZVUKOVA SKLADBA_Technologie a teorie oboru_SZZT1-2017-2018.pdf
ZVUKOVA SKLADBA_Technologie a teorie oboru_SZZT2-2017-2018.pdf

Režie a scenáristika:

REZIE a SCENARISTIKA_Technologie a teorie oboru_SZZT2-2017-2018 .pdf
Zamereni SCENARISTIKA_Technologie a teorie oboru – SZZT1-2017-2018.pdf

Vizuální efekty:

VIZUALNI EFEKTY_Technologie a teorie oboru_SZZT2-2017-2018.pdf

Produkce:

PRODUKCE_Technologie a teorie oboru_SZZT1-2017-2018.pdf

Tvorba bibliografických citací, formální náležitosti psaní BP/DP

http://prezi.com/zz6o_cdo1_6r/tvorba-bibliografickych-citaci/
http://prezi.com/ixmi8eqm3pt2/rady-pro-psani-zaverecne-prace/

Formulář: Záznam o konzultacích pro BC a MG studium -  akad. rok 2017/2018

Záznam o konzultacích_BP_DP_2017-2018.pdf

Zásady pro vypracování BP a DP prací pro akademický rok 2017/2018

Režie: Zasady AAV 2017-2018_REZIE.docx

Scenáristika: Zasady AAV 2017-2018_SCENARISTIKA.docx

Kamera: Zasady AAV 2017-2018_KAMERA.docx

Zvuk: Zasady AAV 2017-2018_ZVUK.docx

Střih: Zasady AAV 2017-2018_STRIH.docx

Produkce: Zasady AAV 2017-2018_PRODUKCE.docx

Vizuální efekty: Zasady AAV 2017-2018_VFX.docx