Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečná zkouška (SZZ) studijního progarmu TPAT se skládá ze dvou částí. První částí je obhajoba bakalářské nebod diplomové práce a druhá část je tvořena zkouškou z předmětů SZZ.

Témata kvalifikačních prací pro akad. rok 2017 / 2018

01_tematicke okruhy_BC_2017-2018.pdf

02_tematicke okruhy_DP_2017-2018.pdf

-------------------------------------------------------------------
Odevzdání bakalářských a diplomových prací se uskuteční v úterý 9. 5. 2017 následovně:
Režie, scenáristika, Produkce od 09:00 do 14:00 hodin, místnost U41/302. Práce bude přebírat MgA. Jiří Mynařík. Kamera, Střihová skladba, Zvuková skladba, Vizuální efekty od 09:00 do 14:00 hodin, místnost U41/303. Práce bude přebírat MgA. Pavel Hruda. Podmínkou převzetí práce budou v Portálu vyplněné veškeré náležitosti související s odevzdáním práce!
Bližší informace: http://www.utb.cz/fmk/intranet/statni-zaverecne-zkousky

SZZ - bakalářské studium - obory Audiovizuální tvorba a Produkce

 • Obhajoba bakalářské práce
 • Zkouška z předmětů:
  • Dějiny filmu I. (od počátků do 80. let 20. století)
  • Technologie a teorie oboru I.

SZZ - navazující magisterské studium - obory Audiovizuální tvorba a Produkce

 • Obhajoba diplomové práce
 • Zkouška z předmětů:
  • Dějiny filmu II. (od 80. let 20. století do současnosti)
  • Technologie a teorie oboru II.

Harmonogram SZZ 2016/2017

Dějiny Filmu I + II
Harmonogram DF1,2.pdf

Režie a scenáristika + Kamera
Harmonogram Rezie a scen, Kamera.pdf

Produkce, Zvuková skladba, Střihová skladba, Vizuální efekty
Harmonogram Zvuk,Strih,Produkce,Viz.efekty.pdf

Přihlášení k SZZ: do 5. 5. 2017
Odevzdání BP/DP: do 9. 5. 2017
SZZ bakalářský a navazující magisterský program: 29. 5. - 16. 6. 2017

Okruhy otázek ke SZZ 2016/2017 - prezenční forma studia

Dějiny filmu:

Dejiny filmu_SZZF1-2016-2017.pdf

Dejiny filmu_SZZF2-2016-2017.pdf

Kamera:

KAMERA_Technologie a teorie oboru_SZZT1-2016-2017.pdf

KAMERA_Technologie a teorie oboru_SZZT2-2016-2017.pdf

Střihová skladba:

STRIHOVA SKLADBA_Technologie a teorie oboru_SZZT1.pdf

STRIHOVA SKLADBA_Technologie a teorie oboru_SZZT2.pdf

Zvuková skladba:

ZVUKOVA SKLADBA_Technologie a teorie oboru_SZZT1-2016-2017.pdf

ZVUKOVA SKLADBA_Technologie a teorie oboru_SZZT2-2016-2017.pdf

Režie a scenáristika:

pro bakaláře: Zamereni SCENARISTIKA_Technologie a teorie oboru – SZZT1-2016-2017.pdf

pro bakaláře: Zamereni REZIE_Technologie a teorie oboru_SZZT1.pdf

pro magistry: REZIE a SCENARISTIKA_Technologie a teorie oboru_SZZT2 .pdf

Vizuální efekty:

VIZUALNI EFEKTY_Technologie a teorie oboru_SZZT2.pdf

Produkce:

PRODUKCE_Technologie a teorie oboru_SZZT1-2016-2017.pdf

PRODUKCE_Technologie a teorie oboru_SZZT2-2016-2017.pdf

Tvorba bibliografických citací, formální náležitosti psaní BP/DP

http://prezi.com/zz6o_cdo1_6r/tvorba-bibliografickych-citaci/
http://prezi.com/ixmi8eqm3pt2/rady-pro-psani-zaverecne-prace/

Formulář: Záznam o konzultacích pro BC a MG studium -  akad. rok 2016/2017

Záznam o konzultacích_BP_DP_2016-2017.pdf

Zásady pro vypracování BP a DP prací pro akademický rok 2016/2017

Režie: Zasady AAV 2016-2017_REZIE.pdf

Scenáristika: Zasady AAV 2016-2017_SCENARISTIKA.pdf

Kamera: Zasady AAV 2016-2017_KAMERA.pdf

Zvuk: Zasady AAV 2016-2017_ZVUK.pdf

Střih: Zasady AAV 2016-2017_STRIH.pdf

Produkce: Zasady AAV 2016-2017_PRODUKCE.pdf

Vizuální efekty: Zasady AAV 2016-2017_VFX.pdf