Vědecko-výzkumná a tvůrčí činnost

Vědecko-výzkumná a tvůrčí činnost eviduje vědecké a umělecké výstupy pedagogů a studentů za jednotlivé roky. Za evidenci excelentních výstupů studentů zodpovídají vedoucí ateliérů.

Informace o registru uměleckých výstupů jsou na webové adrese: http://www.iruv.cz/

Adresa OBD 3 http://obd.utb.cz (zaměstnanci pro přihlášení do systému použijí uživatelské jméno a heslo, kterým se přihlašují do univerzitní sítě nebo portálu, studentům bude na požádání vytvořen přístup ručně).

Knihovna projektu Voda pro všechny: Soubor materiálů jako dokumentační, inspirační a organizační zdroj informací. Přístup pro čtení mají všichni zaměstnanci, studenti a doktorandi na FMK UTB. Složka je na školních počítačích viditelná i jako sdílená složka serveru S4-NAS (v Průzkumníku stačí napsat do adresního řádku \\nas.fmk.utb.cz\voda), z počítačů umístěných mimo síť UTB je přístupná na adrese https://nas.fmk.utb.cz.