Jak si rozšířím vzdělání

Fakulta technologická UTB ve Zlíně v současné době nepořádá pravidelné kurzy CŽV. V případě, že byste měli zájem o specifická témata a přípravu konkrétních kurzů, prosíme, obracejte se na proděkana pro pedagogickou činnost bakalářského studia nebo na proděkanku pro pedagogickou činnost navazujícího magisterského studia FT: 

Ing. Roman Slavík, Ph.D.
místnost: 308/U1
tel.: +420 576 03 1305
e-mail: slavik@ft_utb_cz

Ing. Helena Družbíková, Ph. D.
místnost: 525/U1
tel.: +420 576 03 1525
e-mail: druzbikova@ft_utb_cz