Navazující magisterské studijní programy

Standardní délka navazujícího magisterského studia jsou 2 roky. Po úspěšném složení státní závěrečné zkoušky a úspěšné obhajobě diplomové práce získá absolvent magisterského studijního programu titul inženýr - Ing.

Absolventi všech stupňů vysokoškolského vzdělání obdrží kromě diplomu také celoevropsky uznávaný Dodatek k diplomu (Diploma Supplement) v anglickém jazyce, který byl zaveden pod patronací Evropské komise k ulehčení pozice absolventů na celoevropském trhu práce.

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

PŘEHLED navazujících magisterských studijních oborů a specializací nabízených pro studium v akademickém roce 2018/2019

Studijní program: Chemie a technologie materiálů
Studijní obory Studijní plány 2017/18 Studijní plány 2016/17 Forma studia Jazyk studia
Inženýrství ochrany životního prostředí

zde
zde

zde
zde

ps
ks

čeština

čeština

Materiálové inženýrství zde zde ps čeština
Inženýrství polymerů
Inženýrství polymerů
zde
zde
zde
zde

ps
ks

čeština

čeština

Polymer Engineering
  ps angličtina
Studijní program: Chemie a technologie potravin
Studijní obory Studijní plány 2017/18 Studijní plány 2016/17 Forma studia Jazyk studia
Chemie potravin a bioaktivních látek zde zde ps čeština
Technologie tuků, detergentů a kosmetiky zde zde ps čeština
Technologie tuků, detergentů a kosmetiky zde   ks čeština
Technologie potravin
Technologie potravin
zde
zde
zde
zde

ps
ks

čeština

čeština

Studijní program: Procesní inženýrství
Studijní obory Studijní plány 2017/18 Studijní plány 2016/17 Forma studia Jazyk studia
Konstrukce technologických zařízení zde zde ps čeština
Řízení jakosti
Řízení jakosti
zde
zde
zde
zde
ps
ks
čeština
čeština
Výrobní inženýrství
Výrobní inženýrství
zde
zde
zde
zde

ps
ks

čeština

čeština

Modulární výuka UTB

Ekvivalenty předmětů – nMgr studium 2017/2018

Ekvivalenty předmětů – nMgr studium 2016/2017

Doktorské studijní programy

______________________________

Vysvětlivky :

ps – prezenční studium

ks – kombinované studium