Letní stáže pro studenty Fakulty technologické

Fakulta technologická nabízí studentům letní stáže probíhající v období od června do září. Student FT tak získá možnost věnovat se během léta honorované práci na projektech, které budou rozvíjet jeho odborný a tvůrčí potenciál. Hlavním cílem zavedení studentských stáží je podpora tvůrčích aktivit na Fakultě technologické a dále snaha motivovat studenty bakalářských a magisterských studijních programů ke spolupráci na vědecko-výzkumných záměrech jednotlivých ústavů FT. Tato aktivita je realizována formou individuálních časově vymezených projektů.

Seznam jednotlivých projektů 2017

Pro koho jsou stáže určeny?

Stáže jsou určeny pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů Fakulty technologické v prezenční formě studia.

Jak budou stáže probíhat?

Stáže mají podobu individuálních časově vymezených projektů. Student si může vybrat z více než 100 projektů (témat).

Kdy budou stáže probíhat?

Letní stáže jsou plánovány na období od 1.6. do 29. 9. 2017. Jednotlivé projekty se však liší svou časovou náročností a termínem plánované realizace. Tyto informace student získá v přihlášce konkrétního projektu, která je dostupná jako pdf soubor u jednotlivých témat.

Je stáž honorována?

Studenti pracující na konkrétním projektu budou odměněni formou jednorázového mimořádného stipendia. Pro výpočet stipendia bude použita jednotná sazba 60 Kč/hod. Předpokládaný počet hodin, který by měl student strávit prací na projektu, je vždy uveden v přihlášce projektu.

Jak se přihlásit?

Každý projekt má svou odpovědnou osobu, tedy akademického pracovníka zodpovědného za realizaci projektu. Student si zvolí konkrétní projekt a kontaktuje přímo odpovědnou osobu prostřednictvím e-mailu. V seznamu projektů budou průběžně označována témata, která jsou již obsazena.

Kdy se přihlásit?

Přihlášení je možné od zveřejnění seznamů do obsazení daných témat, které plánujeme na 20.3.2017.

Na základě čeho bude vypláceno mimořádné stipendium?

Po ukončení projektu odpovědná osoba posuzuje, zda student odvedl práci v požadovaném rozsahu a uvede počet hodin strávených prací na projektu (počet hodin nesmí přesáhnout počet hodin uvedený v přihlášce). Na základě těchto informací bude studentovi vyplaceno mimořádné stipendium. Pokud je projekt plánován na více než jeden kalendářní měsíc, lze vyplácet stipendium i po částech (každý měsíc).

Jak bude stáž ukončena?

Po skončení období, ve kterém stáže probíhají, bude zrealizováno zhodnocení stáže formou krátkého dotazníku, který musí povinně vyplnit všichni stážisté. Setkání by mělo sloužit k celkovému zhodnocení systému letních brigád a k získání podnětů pro zlepšení těchto aktivit, které jsou plánovány i na příští akademický rok.

poster A3 upraveno.jpg