Chci studovat v zahraničí

 xchange_banner_271x122.png


Studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně mají širokou škálu možností vycestovat do zahraničí v rámci různých výměnných programů a absolvovat tam jak studijní pobyt, tak pracovní stáž (viz menu vpravo).

Erasmus+

NEM_0949.jpg

Je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. Program poskytuje financování pro výjezdy na studijní či pracovní stáže na evropských institucích. Akademických pracovníkům program umožňuje výukový pobyt či školení v zahraničí.

Další možností výjezdu do zahraničí patří stipendijní programy realizované Domem zahraniční spolupráce (www.dzs.cz), a to především:

Aktion Česká republika - Rakousko

Bilaterální program zajišťující stipendijní podporu jednotlivců (semestrální stipendia a krátkodobá výzkumná stipendia pro studenty, stipendia pro pedagogy, habilitační stipendia pro post-doktorandy apod.) a dotace na realizaci česko-rakouských projektů spolupráce ve vědě a vzdělávání.

Akademická informační agentura (AIA)

Zajišťuje výběrová řízení pro studenty a akademické pracovníky českých veřejných vysokých škol na stipendijní místa do téměř 40 zemí světa na základě bilaterálních dohod.

CEEPUS

Středoevropský výměnný program mezi vysokými školami ve střední a jihovýchodní Evropě (pro pobyty jak studentů, tak pedagogů).

SCIEX

Podpora realizace výzkumných záměrů českých doktorandů a post-doktorandů na švýcarských pracovištích.

Fulbrightova stipendia pro studium a výzkum v USA

Pro studenty navazujících magisterských a doktorských studijních programů.

Visegrádská stipendia

Pro studenty navazujících magisterských a doktorských studijních programů.

UTB také finančně podporuje výjezdy studentů, kteří si studijní pobyt na zahraniční vzdělávací instituci domluví sami mimo rámec jakéhokoli výměnného programu = tzv. freemovers.

ico-facebook.png International FT UTB na facebooku