Mezinárodní projekty

Na Fakultě technologické v současné době probíhají následující projekty

Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS) je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. V rámci tohoto programu studenti a akademičtí pracovníci mohou působit na univerzitách v těchto zemí: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Spolupráce je též s univerzitami v Prištině-Kosovo.

Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě, skládající se z jednotlivých dílčích sítí programu.  Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo individuální mobility (tzv. „CEEPUS freemover“). Preferované jsou mobility v rámci sítí.  

Fakulta technologická je zapojena do následujících sítí:

1)    CIII-PL-0901: Teaching and research in advanced manufacturing

2)    CIII-PL-0033: Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies’ logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study.

3)    CIII-RO-0202: Implementation and utilization of e-learning systems in study area of production engineering in Central European Region.

4)    CIII-RO-0013: Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing.

5)    CIII-SK-1018: Biology, Biotechnology and Food Sciences

6)    CIII-SK-0067: ADVANCES IN MACHINING - innovation procedures for joint education and research part 2.

7)    CIII-HR-0108: Concurrent Product and Technology Development - Teaching, Research and Implementation of Joint Programs Oriented in Production and Industrial Engineering.

Akademický koordinátor programu CEEPUS je Ing. Jitka Baďurová, Ph.D. (badurova@utb_cz)