Mezinárodní projekty

Na Fakultě technologické v současné době probíhají následující projekty

Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS) je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. V rámci tohoto programu studenti a akademičtí pracovníci mohou působit na univerzitách v těchto zemí: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Spolupráce je též s univerzitami v Prištině-Kosovo.

Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě, skládající se z jednotlivých dílčích sítí programu.  Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo individuální mobility (tzv. „CEEPUS freemover“). Preferované jsou mobility v rámci sítí.  

Fakulta technologická je zapojena do následujících sítí:

1)    CIII-PL-0033-10-1516: Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies’ logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study

2)    CIII-RO-0202-08-1516: Implementation and utilization of e-learning systems in study area of production engineering in Central European Region

3)   CIII-RO-0013-11-1516: Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturingn

4)    CIII-SK-0067-00-1516: ADVANCES IN MACHINING - innovation procedures for joint education and research part 2

5)    CIII-HR-0108-00-1516: Concurrent Product and Technology Development - Teaching, Research and Implementation of Joint Programs Oriented in Production and Industrial Engineering

Akademický koordinátor programu CEEPUS je Ing. Jitka Baďurová, Ph.D. (badurova@ft_utb_cz)