Děkanské volno z důvodu setkání Akademické obce Fakulty technologické

Děkan Fakulty technologické doc. Ing. František Buňka, Ph.D. vyhlašuje „DĚKANSKÉ VOLNO“ ve středu dne 11. 10. 2017 od 13:00 do 15:00 h z důvodu setkání Akademické obce Fakulty technologické s Vedení fakulty, které se uskuteční v posluchárně 002/U15 viz RD/02/2017