Dlouhodobý záměr fakulty

Dlouhodobý záměr UTB ve Zlíně a jeho aktualizace zde

Dlouhodobý záměr Fakulty technologické

Starší Dlouhodobé záměry jsou přístupné v archivu.