Fakulta v číslech

Pokusy o rozvoj vysokoškolského vzdělávání ve Zlíně byly zaznamenány již ve třicátých letech minulého století založením Studijního ústavu firmy Baťa. Snahy o vytvoření vysokoškolských zařízení pokračovaly po druhé světové válce a jejich postupnou realizaci uvádí následující chronologický přehled:

 • 1956 Rozvoj ekonomického vzdělávání je zabezpečován konzultačním střediskem pražské Vysoké školy ekonomické.
 • 1959 Ustaven Pedagogický institut, který se přes krátkou dobu svého trvání (zrušen 1964) velmi pozitivně zapisuje do vývoje základního a vysokého školství v rámci nynějšího zlínského regionu.
 • 1960 Vytvořeno detašované pracoviště Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě provozované v prostorách bývalého Pedagogického institutu. Tím je zahájen poválečný rozvoj technického a technologického vzdělávání.
 • 1963 Dohodou rektorů SVŠT Bratislava a VUT v Brně je detašované pracoviště SVŠT převedeno pod Fakultu strojní VUT v Brně.
 • 15.4.1969 Ustanovena Fakulta technologická ve Zlíně, Vysokého učení technického v Brně se studijním oborem Technologie kůže, plastů a pryže.
 • 1975 - 1985 Na Fakultě technologické jsou vytvořeny obory Ekonomika spotřebního průmyslu, Automatizované systémy řízení a Materiálové inženýrství.
 • 1981 Ve Zlíně je ustavena katedra tvarování strojů a nástrojů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.
 • 1990 Katedra tvarování strojů a nástrojů je přeměněna na katedru designu, současně vzniká nový ateliér tvorby prostředí života a práce.
 • 1991 Vzniká ateliér designu obuvi a výrobků z kůže, gumy a plastů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.
 • 1992 Katedra ekonomiky spotřebního průmyslu se transformuje na Institut managementu a ekonomiky při Fakultě technologické ve Zlíně, VUT v Brně.
 • 1993 Otevřeny studijní obory Technologie životního prostředí a Technologie a management.
 • 1995 Transformace Institutu managementu a ekonomiky na Fakultu managementu a ekonomiky ve Zlíně Vysokého učení technického v Brně.
 • 1996 Vzniká katedra reklamní tvorby při Fakultě technologické ve Zlíně Vysokého učení technického v Brně.
 • 1997 Založen Institut reklamní tvorby a marketingových komunikací při Fakultě technologické ve Zlíně.
 • 14. 10. 1998 Na podnět Fakulty technologické a pod garancí VUT v Brně zahájeno v Parlamentu ČR jednání o projektu vzniku univerzity ve Zlíně.
 • 19.1. 1999 Fakulta technologická vyhlásila pod garancí Vysokého učení technického v Brně memorandum o zřízení univerzity ve Zlíně.
 • 1999 Fakulta technologická slaví 30. výročí vzniku.
 • 1999 - 2000 Fakulta technologická se významnou měrou podílí na přípravě zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
 • 14. 11. 2000 Prezident ČR Václav Havel podepisuje Zákon o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
 • 16. 5. 2001 Slavnostní inaugurace Univerzity Tomáše Bati a jejího prvního rektora, prof. Petra Sáhy. Zlín získává univerzitu se dvěmi fakultami a stává se tak zásluhou VUT v Brně prostřednictvím Fakulty technologické univerzitním městem.