Harmonogram akademického roku

Časový plán výuky pro akademický rok 2017/2018


Časový plán výuky pro akademický rok 2016/2017

    Změna projednáno Akademickým senátem FT dne 06. 03. 2017


Starší harmonogramy jsou přístupné v archivu.