Kontaktní údaje

Adresa fakulty:

u1.jpg

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Vavrečkova 275
760 01 Zlín
Česká republika

tel.: +420 57 603 1130
e-mail: dekanat@ft_utb_cz
web: www.ft.utb.cz

IČ: 70883521
DIČ: CZ70883521
Bankovní spojení: 27-1925270277/0100
IBAN: CZ7501000000271925270277


Děkan Fakulty technologické
místnost: 312/U1
tel.: +420 576 03 1312
e-mail:  dean@ft_utb_cz

Tajemnice Fakulty technologické
Bc. Silvie Vodinská
místnost: 309/U1
tel.: +420 576 03 1311
mobil: +420 724 434 571
e-mail: tajemnice@ft_utb_cz

Asistentka děkana Fakulty technologické
místnost: 313/U1
tel.: +420 576 031 312
e-mail: totkova@ft_utb_cz

Proděkanka pro pedagogickou činnost bakalářského a magisterského studia 
místnost: 304/U1, 334/U15
tel.: + 420 576 03 1309, 1334
e-mail: master@ft_utb_cz, bachelor@ft_utb_cz

Proděkan pro tvůrčí činnosti
místnost: 307/U1, 206/U11
tel.: +420 576 031 307, 576 03 8035
e-mail: research@ft_utb_cz

Proděkan pro rozvoj, mezinárodní vztahy a styk s praxí
statutární zástupce děkana
místnost: 324/U1
tel.: +420 576 031 345
e-mail: international@ft_utb_cz

Proděkanka pro vnitřní a sociální záležitosti

e-mail: social@ft_utb_cz


Předseda Akademického senátu FT
místnost: 324/U15
tel.: +420 576 03 5153
e-mail: stanek@ft_utb_cz

Studijní oddělení

Referát propagace

Ekonomické oddělení

Oddělení tvůrčí činnosti

Centrum polymerních materiálů 
     prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
     místnost: 315/U1, 406/U11  
     telefon: +420 57 603 1333, +420 57 603 1222, +420 57 603 8040  
     fax: +420 57 603 1444
     e-mail: saha@utb_cz

Ústav inženýrství ochrany životního prostředí 
     prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.
     místnost: 208/U1
     telefon: +420 57 603 1208
     e-mail: mkoutny@ft_utb_cz

Ústav analýzy a chemie potravin 
     doc. Ing. Jiří Mlček, Ph.D.
     místnost: 212B/U1
     telefon: +420 57 603 3030
     e-mail:mlcek@ft_utb_cz

Ústav chemie 
     Ing. Michal Rouchal, Ph.D.
     místnost: 429/U15
     telefon: +420 57 603 1432
     e-mail: rouchal@ft_utb_cz

Ústav fyziky a materiálového inženýrství 
     doc. Mgr. Aleš Mráček, Ph.D.
     místnost: 431/U15  
     telefon: +420 57 603 5110, +420 57 603 5111  
     fax: +420 57 603 5141
     e-mail: mracek@ft_utb_cz

Ústav inženýrství polymerů 
     doc. Ing. Tomáše Sedláček, Ph.D.
     místnost: 331/U15
     telefon: +420 57 603 1324 
     e-mail: sedlacek@ft_utb_cz

Ústav výrobního inženýrství 
     prof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D. 
     místnost: 329/U15
     telefon: +420 57 603 5166
     fax: +420 57 603 5176
     e-mail: hausnerova@ft_utb_cz 

Ústav technologie potravin  
     doc. Ing. František Buňka, Ph.D.
     místnost: 113/U3
     telefon: +420 57 603 3011  
     e-mail: bunka@ft_utb_cz

Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky 
     doc. Ing. Marián Lehocký Ph.D.
     místnost: 
     telefon: +420 57 603 1215
     e-mail: lehocky@ft_utb_cz