Mezinárodní konference Novel Trends in Rheology VII

Ve dnech 26.-27. července 2017 se v aule Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uskuteční již sedmý ročník mezinárodní konference Novel Trends in Rheology VII, kterou pořádá Centrum polymerních materiálů při Fakultě technologické.

První ročník konference proběhl již v roce 2005 a akce se koná pravidelně každý druhý rok ve spolupráci s Odbornou skupinou reologie (Česká společnost chemická) a divizí Aplikované reologie (SPE, USA). Konference bude věnována problematice nestabilních toků vznikajících při zpracování polymerních materiálů (skluz na stěně, lom taveniny, die drool, degradace, narůstání za hubicí, neck-in, vznik mrtvých míst), modelování toku v profilových a plochých vytlačovacích hlavách, experimentální a teoretické reologii, mechanice nenewtonských kapalin a polymerním nanovláknům. Součástí konference bude také doprovodná výstava, na které se bude možné seznámit s novinkami v oblasti experimentálních zařízení určených pro hodnocení tokového chování polymerních materiálů. Konference se zúčastní řada vynikajících odborníků z akademické i průmyslové sféry.

Podrobný program konference je k dispozici zde.

novel_trends_in_rheology.jpg