Možnost získání Stipendia Nikoly Tesly

Toto stipendium poskytuje Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové studentům VŠ technických oborů v řádném bakalářském, magisterském i doktorském programu.

Projekt v sobě spojuje snahu zvýšit zájem o technické obory a zároveň poskytnout
finanční podporu těm, kteří pocházejí z nemajetných rodin nebo z dětských domovů, případně mají zdravotní handicap. Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ.

Letak_Stipendia NT.jpg