Pozvánka na konferenci ICCT 2018

6. mezinárodní chemicko-technologická konference 16. – 18. 4. 2018 | Mikulov

Tématické okruhy:
Chemické technologie a materiály, zdroje energie | Petrochemie a organická technologie | Ropa, plyn, uhlí, paliva, biopaliva | Polymery, kompozity | Anorganická technologie | Materiálové inženýrství (včetně moderních kovových biomateriálů pro lékařské účely | Biotechnologie a biorafinace | Syntéza a výroba léčiv
Technologie pro ochranu prostředí | Zpracování odpadů, ochrana ovzduší a vod, technologie pro dekontaminaci půd | Bezpečné řízení procesů, prevence havárií, analýza rizik, atd. | Ekonomika chemického průmyslu | Chemické procesy a aparáty

Banner-propagace-ICCT2018.jpg